Seminar Leiromvandling 23. mai

23. mai holder Norsk Geologisk Forening og Norsk bergmekanikkgruppe fellesseminar: Leiromvandling av berggrunnen - hvor og hvorfor.

Leirholdige sprekksoner skaper hodebry for tunnellbyggere. IMG 1949 redigert
Hvordan og når ble disse svakhetssonene dannet?
Opptrer de hyppigere i enkelte deler av landet enn i andre?
Hvordan kan de kartlegges?

Dette er spørsmål vi vil diskutere i dette seminaret. de siste års funn av olje og gass i forvitret grunnfjell på Utsirahøyden i Nordsjøen har gitt mye ny informasjon om fenomenet. Hvordan kan denne informasjonen brukes i planlegging og bygging av tunneler og andre fjellanlegg på land?

Seminar: Geologi - Reiseliv og formidling

Foto: Trollfjell Geopark
Ornerovet tur3web
Norsk Geologisk Forening og Norges geologiske undersøkelse inviterer til et geologisk seminar rundt reiseliv og formidling.

Seminaret vil ta sted 26.-27. april i Brønnøysund og på Leka.

26. april vil bli brukt på faglige innlegg på Thon hotell Brønnøysund.

27. april vil Trollfjell Geopark guide deltakerne på en tur rundt på Leka, Norges geologiske nasjonalmonument.

2 nye artikler klare i NJG Vol 96, Nr 1

Da er det klare to nye artikler i Norwegian Journal of Geology, Vol. 96, nr 1.

Heavy-mineral and garnet compositions of stream sediments and HP-UHP basement rocks from the Western Gneiss Region, SW Norway
Anne Krippner, Guido Menhold, Andrew C. Morton & Hilmar von Eynatten
Doi: http://dx.doi.org/10.17850/njg96-1-02

High-quality flake graphite occurrences in a high-grade metamorphic region in Sortland, Vesterålen, northern Norway
Jenny Palosaari, Rose-Marie Latonen, Jan-Henrik Smått, Rasmus Blomqvist & Olav Eklund
Doi: http://dx.doi.org/10.17850/njg96-1-03

Nordic Geoscientist Award 2016

Award 2016 Rolf Birger Pedersen

På årets Nordic Geological Winter Meeting som ble holdt i Helsinki, Finland,  ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.

Komiteen bestod av presidentene fra de nordiske geologiske foreningene, samt direktørene for de geologiske undersøkelsene.

I år var valget enkelt i følge Annakaisa Korja, president i Geological Society of Finland.

 

Årets Nordic Award ble tildelt Rolf Birger Pedersen (UiB).

 

Artikkel nr 2 i NJG vol. 95 nr 3-4.

Multiphase mafic dykes in th Caledonides of northern Finnmark revealed by a new high-resolution aeromagnetic dataset.

Dette er tittelen som  Aziz Nasuti, David Roberts and Laurent Gernigon har gitt deres seneste artikkel i Norwegian Journal of Geology, NJG Vol 95 nr 3-4.

Artikkelen kan leses her: http://dx.doi.org/10.17850/njg95-3-02

NJG Vol. 95 no. 2 - Nå på nett

Nå er det nyeste Norwegian Journal of Geology ute på nett, Number 2, volume 95.NJG Vol95 2 Forside WEB

Det inneholder artikler av:
Christian Scheibner, Dierk Blomeier, Holder Forge & Karin Gesierich
Adrian Malcolm Hall
Mohsen Kalani, Mohammad Koochak Zadeh, Jens Jahren, Nazmul Haque Mondol & Jan Inge Faleide
Juho Junttila, JoLynn Carroll & Noortje Dijkstra

 

Geoguide Slemmestad

Den nyeste guiden av Ole Graversen (University of Copenhagen, Geocenter Denmark)Prod 5 2015 web

 ligger på nett.

Caledonian forland thrust tectonics in the Slemmestad area, Oslo Region, South Norway:  an excursionguide

Guiden er på engelsk og er en nivå 3 guide.

http://geologi.no/geologiskeguider

 

Studentarrangørprisen på Geologiens Dag

IGB-studentene ved NTNU vinner årets pris

Geologiens Dag ble i september markert med 75 ulike arrangement rundt i hele landet.

Tre studentlag var med i konkurransen om å lage det beste studentarrangementet. Gæa Norvegica fra UiO, Mjøllnir fra UiB og IGB-studentene fra NTNU. Styret i Norsk Geologisk Forening har i år bestemt at premien på kr 10.000 går til IGB-studentene for deres innsats på Geologiens Dag.

Les mer på Geologiens Dag

                                                                                                                                                                                                                                          

NTNU studentene

Geologiens Dag

   

75 arrangement var registrert for å markere Geologiens Dag i år. Mange hadde slått seg sammen og laget større og mer innholdsrike arrangemet. Totalt var det derfor 80-90 arrangører involvert. Det har blitt gjennomført arrangement på torg, museer, gruver, bergverk, biblioteker, skoler, barnehager og mange geoturer. Takk til alle frivillige ildsjeler som har bidratt til å formidle geologi ut til folket, og takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

Les mer om Geologiens Dag      

Order English book

The book "The Making of a Land- Geology of Norway" can also be ordered her.