Aktuelt

Da er det klare to nye artikler i Norwegian Journal of Geology, Vol. 96, nr 1.

Heavy-mineral and garnet compositions of stream sediments and HP-UHP basement rocks from the Western Gneiss Region, SW Norway
Anne Krippner, Guido Menhold, Andrew C. Morton & Hilmar von Eynatten
Doi: http://dx.doi.org/10.17850/njg96-1-02

High-quality flake graphite occurrences in a high-grade metamorphic region in Sortland, Vesterålen, northern Norway
Jenny Palosaari, Rose-Marie Latonen, Jan-Henrik Smått, Rasmus Blomqvist & Olav Eklund
Doi: http://dx.doi.org/10.17850/njg96-1-03

Multiphase mafic dykes in th Caledonides of northern Finnmark revealed by a new high-resolution aeromagnetic dataset.

Dette er tittelen som  Aziz Nasuti, David Roberts and Laurent Gernigon har gitt deres seneste artikkel i Norwegian Journal of Geology, NJG Vol 95 nr 3-4.

Onshore - Offshore relationships on the North Atlantic Margins

Th Geological Society of Norway wishes again to arrange the Onshore - Offshore conference for the third time on October 18th - 19th.

The conference will be held at Geological Surwey of Norway in Trondheim.

Abstract deadline is set to September 1th.

Leirholdige sprekksoner skaper hodebry for tunnellbyggere. 
Hvordan og når ble disse svakhetssonene dannet?
Opptrer de hyppigere i enkelte deler av landet enn i andre?
Hvordan kan de kartlegges?

23. mai holder Norsk Geologisk Forening og Norsk bergmekanikkgruppe fellesseminar: Leiromvandling av berggrunnen - hvor og hvorfor.

Norsk Geologisk Forening og Norges geologiske undersøkelser inviterer til et geologisk seminar rundt reiseliv og formidling.

Seminaret vil ta sted 26.-27. april i Brønnøysund og på Leka.

26. april vil bli brukt på faglige innlegg på Thon hotell Brønnøysund.

27. april vil Trollfjell Geopark guide deltakerne på en tur rundt på Leka, Norges geologiske nasjonalmonument.

logodet norskesvarth NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit exxonmobil od svarthvit logo visneskalk naaskalk ranagruber svarthvit
logodet norskesvarth NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit exxonmobil  
od svarthvit logo visneskalk
naaskalk ranagruber svarthvit