Generalforsamling 2007

INNKALLING TIL

GENERALFORSAMLING

I

NORSK GEOLOGISK FORENING 2007

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Hotell Atlantic , Stavanger, tirsdag 9. januar 2007, kl 17:00.

AGENDA

1.      Valg av møteleder

2.      Dagsorden til godkjenning

3.      Hovedstyrets årsberetninger for 2004 og 2005 til godkjenning

4.      Regnskap for 2004 og 2005 til godkjenning

5.      Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

6.      Forslag til endring av vedtekter til godkjenning

7.      Valg

Med vennlig hilsen

Arvid Nøttvedt                                   Gunn Haukdal

president                                          generalsekretær


Årsmelding 2004
Årsmelding 2005
Regnskap 2004
Regnskap 2005
Kontingent
Vedtektsendringer
Valg