Generalforsamling 2009

INNKALLING TIL

GENERALFORSAMLING

I

NORSK GEOLOGISK FORENING 2009

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson SAS Hotel Norge, Bergen, onsdag 14. januar 2009 kl 17:00.

AGENDA

1.      Valg av møteleder

2.      Dagsorden til godkjenning

3.      Hovedstyrets årsberetninger for 2006 og 2007 til godkjenning

4.      Regnskap for 2006 og 2007 til godkjenning

5.      Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

         Ordinær medlem: kr 550

         Familiemedlem (uten GEO): kr 250

         Student: kr 200

6.      Valg

Med vennlig hilsen

Arvid Nøttvedt                                   Gunn Haukdal

president                                          generalsekretær


Årsberetning 2006
Årsberetning 2007
Resultatregnskap 2006
Balanse 2006
Noter 2006
Resultatregnskap 2007
Balanse 2007
Noter 2007
Kontingent
Vedtektsendring
Valg