Generalforsamling 2011

INNKALLING TIL

GENERALFORSAMLING

I

NORSK GEOLOGISK FORENING 2011

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson Blu Hotel Atlantic, Stavanger, onsdag 12. januar 2011 kl 17:15.

AGENDA

1.      Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokoll

2.      Dagsorden til godkjenning

3.      Hovedstyrets årsberetninger for 2008 og 2009 til godkjenning

4.      Regnskap for 2008 og 2009 til godkjenning

5.      Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

         Ordinær medlem: kr 550

         Familiemedlem (uten GEO): kr 250

         Student: kr 200

6.      Valg

Med vennlig hilsen

Arvid Nøttvedt                                   Gunn Haukdal

president                                          generalsekretær

gif6 Styrets årsberetning 2008
gif5 Styrets årsberetning 2009
gif4 Årsregnskap 2008
gif3 Årsregnskap 2009
gif2 Valg