Generalforsamling 2013

INNKALLING TIL

GENERALFORSAMLING

I

NORSK GEOLOGISK FORENING 2013

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson Blu Hotel Scandinavia, Oslo, onsdag 9. januar 2013 kl 17:20.

AGENDA  

1.  Valg av møteleder, referent og ett medlem til undertegne protokoll

2.  Dagsorden til godkjenning

3.  Vedtektsendringer

4.  Hovedstyrets årsberetninger for 2010, 2011 og 2012 til godkjenning

5.  Regnskap for 2010 og 2011 til godkjenning

6.  Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

         Ordinær medlem: kr 590

         Familiemedlem (uten GEO): kr 250

         Student: kr 250

7.  Valg

Med vennlig hilsen

Gunn Mangerud                                    Gunn Haukdal

president                                            generalsekretær

gif6 Dagsorden
gif5 Vedtekter
gif4 Årsberetning 2010
gif3 Årsberetning 2011-2012
gif9 Årsregnskap 2010
gif7 Årsregnskap 2011
gif2 Valgkomiteens innstilling