banner948 nytt 03

Geologiens Dag

Arrangert for 11. gang i 2015

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. Det har til sammen vært over 20.000 besøkende på 75 ulike arrangementer, og mange dugnadstimer er brukt av frivillige hver høst. Det har blitt gjennomført arrangement på torg, museer, gruver, bergverk, biblioteker, skoler, barnehager og mange geoturer.

Geologiens Dag ble i september markert med 75 ulike arrangement rundt i hele landet. Temaet var "Geologisk mangfold".

Årets arrangement ble gjennomført lørdag 12.september, men mange hadde også arrangementer søndag 13.september. 

De tre siste årene har vi hatt et hovedarrangement i forbindelse med Geologiens Dag. I 2015 var hovedarrangementet lagt til Norsk Oljemuseum i Stavanger. Presidenten i Norsk Geologisk Forening, Janka Rom, var blant andre representert der. Hun hadde en artikkel i Stavanger Aftenblad i forbindelse med Geologiens Dag: "Gråstein er steinbra" Visepresident i NGF, Atle Rotevatn, og presidenten hadde også en kronikk i Bergens Tidene: "Fjordfolket som sover lett"

Norsk Geologisk Forening stod ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av alle arrangementene. 21 sponsorer fra næringslivet bidro siste året med en liten sum hver, og Statoil stod som hovedsponsor med et bidrag på kr 100.000. Ved hjelp av økonomisk støtte får vi laget plakater, markedsmateriell og diverse rekvisita som sendes ut gratis til alle arrangørene. I løpet av de siste årene har arrangørene mottatt skrin med slipte steiner og tilhørende etiketter, esker til å samle stein i, buffer, gymbager, ballonger, heftet "En verden av stein", familiequizer, diverse brosjyrer og annen relevant informasjon.

Mange av arrangementene er omtalt i aviser og media. Vi har mottatt mange flotte bilder og presseomtaler. Geologiens Dag på facebook legger ut bilder, stoff fra arrangementene og barnetegninger jevnlig utover høsten.

For barn og unge arrangerer vi en tegnekonkurranse der barn kan sende inn tegninger hele året. Vinnerne kåres hvert år på Geologiens Dag, og 1.2.og 3.premie er kr 1000, kr 750 og kr 500. De siste årene har vi årlig mottatt mellom 300 og 400 tegninger.

Geologiens Dag utfordrer studentlag ved universitet og høyskoler til å lage det flotteste arrangementet. Arrangementene blir vurdert av de lokale NGF-foreningene, og det beste laget vinner premien på kr 10.000. Tre studentlag var med i konkurransen om å lage det beste studentarrangementet. Gæa Norvegica fra UiO, Mjøllnir fra UiB og IGB-studentene fra NTNU. Styret i Norsk Geologisk Forening har i år bestemt at premien på kr 10.000 går til IGB-studentene for deres innsats på Geologiens Dag.

NTNU studentene

Kristine Glomsås Nymoen, Sofie Bernhardsen, Mathias Dahl Venberget, Vegard Lund, Hanne Schøld Sætersdal, Hedda Garshol Jensen, Hanne Bye Hauge og Martina Hellestveit. Sunniva Fitjar Lunestad var ikke med på bildet.

Vinnerne hadde fire aktiviteter rettet spesielt mot barn, der de presenterte temaer innenfor palentologi, vulkanologi, petroleumsgeologi og grønn geologi. Første post dreide seg om fossiler, dinosaurer og livets utvikling på jorda. På andre post fikk barna lage et eget vulkanutbrudd ved å blande vann, natron, såpe, eddik og rød konditorfarge. Tredje post dreide seg om hydrokarboner og hvordan disse migrerer fra kilde til reservoar. De hadde laget en modell av et olje- og gassreservoar. Det ble tydelig vist at oljen fløt på vannet og at gassen lå over oljen. Den siste posten var om grønn geologi, med andre ord grunnvann og grunnvarme. Det ble vist en demonstasjon av porøsitet og permeabilitet i ulike steinfraksjoner, for å forklare litt om hvordan grunnvannet strømmer og oppholder seg. Ved hver post besvarte barna (og familien) en quiz som til sammen, ved fjerde post, utløste en gevinst med sjokolademynt og diplom.       

 

  Takk for støtten til alle Geologiens Dag sine sponsorer

 Statoil Statoil er også i år hovedsponsor
 OD Wintershall   Det.Norske
 PetroliaNorway.fw  BP  Schlumberger
 ConocoPhillips  LundinNorway  bayerngas10090
 Dong

 

UiO

 

 NGU hovedlogo svart strek norsk

 

 E.ON UiB
 Lundhsnye  NGI BronnoyKalk

 

 Capture

 

 Concedo Franzefoss

For arrangører:

På hjemmesiden (under 'For arrangører') finner dere plakat, annonsemaler, logoer og tegnekonkurranseplakat. Disse er til fritt bruk for alle arrangørene. Om du har problemer med nedlasting eller har andre ønsker, så ta kontakt.

Ved å ta en titt på de ulike arrangementene, fra tidligere år, kan dere få ideer til aktiviteter for kommende Geolgiens Dag arrangementer.