banner948 nytt 03

Geologiens Dag

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. Det har til sammen vært over 20.000 besøkende på 70 ulike arrangementer, og 1200 dugnadstimer er brukt av frivillige hver høst. Det har blitt gjennomført arrangement på torg, museer, gruver, bergverk, biblioteker, skoler, barnehager og mange geoturer.

Årets tema er "Geologisk mangfold".

Dato for årets arrangement er satt til lørdag 12.september. Men vi har erfart at det er mange som foretrekker å arrangere geoturer og diverse familiearrangement på søndagen, altså den 13.september. For noen passer ikke denne helga, og de har da mulighet for å lage arrangement andre dager. 

Alle arrangementetne blir registrert i fylkesoversikten i menyen til høyre.

For studenter arrangerer vi en studentarrangørkonkurranse der vinnerlaget får kr 10.000,- i premie.

Hvert år arrangerer vi også en  tegnekonkurranse spesielt for barn og unge.  1. 2. og 3. premie kr 1000,- 750,- og 500,- Tegninger sendes inn hele året med frist 1.september. Vinnerne blir kåret hvert år på Geologiens Dag.

  

 

  Takk for støtten til alle Geologiens Dag sine sponsorer

 Statoil Statoil er også i år hovedsponsor
 OD Wintershall   Det.Norske
 PetroliaNorway.fw  BP  Schlumberger
 ConocoPhillips  LundinNorway  bayerngas10090
 Dong

 

UiO

 

 NGU hovedlogo svart strek norsk

 

 E.ON UiB
 Lundhsnye  NGI BronnoyKalk

 

 Capture

 

 Concedo Franzefoss

For arrangører:

På hjemmesiden (under 'For arrangører') finner dere plakat, annonsemaler, logoer og tegnekonkurranseplakat. Disse er til fritt bruk for alle arrangørene. Om du har problemer med nedlasting eller har andre ønsker, så ta kontakt.

Ved å ta en titt på de ulike arrangementene, fra tidligere år, kan dere få ideer til aktiviteter for kommende Geolgiens Dag arrangementer.

 

Hasselvika Hvaerdette

 

Arrangert for 10. gang i 2014

Fjorårets arrangement ble gjennomført lørdag 13.september, men mange hadde også arrangementer søndag 14.september.  Temaet var "Geologisk opplevelse".

De siste årene har det blitt laget et Geologi-bilag som er distribuert sammen med Dagens Næringsliv like før Geologiens Dag i september.

Geologiens Dag utfordrer studentlag ved universitet og høyskoler til å lage det flotteste arrangementet. Arrangementene blir vurdert av de lokale NGF-foreningene, og det beste laget vinner premien på kr 10.000. Til nå har det vært liten deltakelse, men vi jobber for å få til et større engasjement blant studentene.

For barn og unge arrangerer vi en tegnekonkurranse der barn kan sende inn tegninger hele året. Vinnerne kåres hvert år på Geologiens Dag, og 1.2.og 3.premie er kr 1000, kr 750 og kr 500. De siste årene har vi årlig mottatt ca 300 tegninger.

De to siste årene har vi, etter inspirasjon fra Sverige, hatt et åpningsarrangement i forbindelse med Geologiens Dag. I 2013 var det åpning på Fløyen i Bergen, og i 2014 var åpningsarrangementet på Tøyen ved Naturhistorisk Museum i Oslo. President i Norsk Geologisk Forenig, Tom Bugge, offentliggjorde vinnerne av tegnekonkurransen, og i 2013 ble vinneren av navnekonkurransen på fjellkjeden "Nordryggen" offentliggjort. Radioens program Naturmagasinet sendte samtidig et program viet Geologiens Dag. Generalsekretær Berit Forbord Moen representerte NGF-sekretariatet og NGU på begge åpningsarrangementene.

Norsk Geologisk Forening stod sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av alle arrangementene. 17 sponsorer fra næringslivet bidro siste året med en liten sum hver, og Statoil stod som hovedsponsor med et bidrag på kr 100.000. Ved hjelp av økonomisk støtte får vi laget plakater, markedsmateriell og diverse rekvisita som sendes ut gratis til alle arrangørene. De to siste årene har arrangørene mottatt skrin med slipte steiner og tilhørende etiketter, buffer, gymbag, ballonger, heftet "En verden av stein", familiequizer, diverse brosjyrer og annen relevant informasjon.

Mange av arrangementene er omtalt i aviser og media. Det viste seg at radioens NRK P1 fattet interesse for GD via facebook, og prosjektlederen, Jorunn Nilsen Aune, ble intervjuet på Kveldsåpent fredag 12.september. Vi har mottatt mange bilder og presseomtaler, og Geologiens Dag på facebook legger ut bilder, stoff fra arrangementene og barnetegninger jevnlig utover høsten.