Reuschmedaljen 2011

Reuschmedaljen for 2011 ble tildelt Atle Rotevatn, UiB, under Vinterkonferansen 2013.

NGFs ærespris 2013

NGFs ærespris ble for første gang utdelt under Vinterkonferansen 2013, og gikk til Ivar Ramberg.

Brøggerprisen 2013 - NGFs hederspris

Brøggerprisen for 2013 ble tildelt professor Roy Helge Gabrielsen, Universitetet i Oslo, på Vinterkonferansen i Oslo.

Toffenprisen 2013

Toffenprisen 2013 ble tildelt Halfdan Carstens på Vinterkonferansen i Oslo.

Norske Shells geopris 2013

Norske Shells geopris 2013 ble tildelt Aubrey Roberts, masterstudent ved UiO, for foredraget Characterization of a new Ophthalmosaurid ichtyosaur from the Upper Jurassic of Spitsbergen.

Brøggerprisen 2011 - NGFs hederspris

Brøggerprisen for 2011 ble på Vinterkonferansen tildelt professor Tore Vorren ved Universitetet i Tromsø.

Toffenprisen 2011

Toffenprisen ble på Vinterkonferansen i Stavanger i januar tildelt førstekonservator Inge Bryhni ved Naturhistorisk museum.

Reuschmedaljen 2003

Reuschmedaljen 2003 ble tildelt Filippos Tsikalas.

Norske Shells Geopris 2011

På Vinterkonferansen i Stavanger delte Torgeir Stordal ut Norske Shells Geopris for femte gang.

Flere artikler …