Norske Shells Geopris 2015

Norske Shells Geopris 2015 ble tildelt Hans Jørgen Kjøll på Vinterkonferansen.

Utdeling Shell

Prisvinner Hans Jørgen Kjøll mottar prisen fra Richard Jones, Exploration Manager Norge i Shell.

Reuschmedaljen 2015

Reuschmedaljen 2015 ble tildelt Lars Eivind Auglend på Vinterkonferansen.

Auglend Web

Toffenprisen 2015

Toffenprisen 2015 ble tildelt Henrik Svensen på Vinterkonferansen i Stavanger.

Henrik Svensen web

NGF's Ærespris 2015

NGF's ærespris 2015 ble tildelt Hans Arne Nakrem på Vinterkonferansen.

Hans Arne Nakrem web 

Brøggerprisen 2015

Brøggerprisen 2015 ble tildelt Fridtjof Riis på Vinterkonferansen.

Riis web

Reuschmedaljen 2011

Reuschmedaljen for 2011 ble tildelt Atle Rotevatn, UiB, under Vinterkonferansen 2013.

NGFs ærespris 2013

NGFs ærespris ble for første gang utdelt under Vinterkonferansen 2013, og gikk til Ivar Ramberg.

Brøggerprisen 2013 - NGFs hederspris

Brøggerprisen for 2013 ble tildelt professor Roy Helge Gabrielsen, Universitetet i Oslo, på Vinterkonferansen i Oslo.

Norske Shells geopris 2013

Norske Shells geopris 2013 ble tildelt Aubrey Roberts, masterstudent ved UiO, for foredraget Characterization of a new Ophthalmosaurid ichtyosaur from the Upper Jurassic of Spitsbergen.