Onshore - Offshore October 2016

Onshore - Offshore relationships on the North Atlantic MarginsSupergrid topo web1

Th Geological Society of Norway wishes again to arrange the Onshore - Offshore conference for the third time on October 18th - 19th.

The conference will be held at Geological Surwey of Norway in Trondheim.

 

Seminar Leiromvandling 23. mai

23. mai holder Norsk Geologisk Forening og Norsk bergmekanikkgruppe fellesseminar: Leiromvandling av berggrunnen - hvor og hvorfor.

Leirholdige sprekksoner skaper hodebry for tunnellbyggere. IMG 1949 redigert
Hvordan og når ble disse svakhetssonene dannet?
Opptrer de hyppigere i enkelte deler av landet enn i andre?
Hvordan kan de kartlegges?

Dette er spørsmål vi vil diskutere i dette seminaret. de siste års funn av olje og gass i forvitret grunnfjell på Utsirahøyden i Nordsjøen har gitt mye ny informasjon om fenomenet. Hvordan kan denne informasjonen brukes i planlegging og bygging av tunneler og andre fjellanlegg på land?

Seminar: Geologi - Reiseliv og formidling

Foto: Trollfjell Geopark
Ornerovet tur3web
Norsk Geologisk Forening og Norges geologiske undersøkelse inviterer til et geologisk seminar rundt reiseliv og formidling.

Seminaret vil ta sted 26.-27. april i Brønnøysund og på Leka.

26. april vil bli brukt på faglige innlegg på Thon hotell Brønnøysund.

27. april vil Trollfjell Geopark guide deltakerne på en tur rundt på Leka, Norges geologiske nasjonalmonument.

Recent Advances May 2015

in Exploration Technology & NCS Prospect Fair

Scandic Fornebu, May 20-21, 2015

To follow up on last years Recent Discoveries, The Geological Society of Norway together with GeoPublishing is presenting Recent Advances.

ICAM 2015

7th International Conference on Arctic Margins - ICAM 2015

- vil i år bli arrangert i Trondheim 2. - 5. juni. Det skulle opprinnelig ble arrangert i St Petersburg, men måtte flyttes.
Norges Geologiske Undersøkelse har påtatt seg oppgaven, og Norsk Geologisk Forening er med som støttespiller.

- will this year take place in Trondheim, Norway on june 2nd - 5th. It was previously announced to be arranged i St. Petersburg, but it has now been moved.
Geological Survey of Norway will host the arrangement, and Geological Society of Norway will be supporting it.

Hydrocarbon Habitats 26. februar 2015

Norsk Geologisk Forening og GeoPublishing inviterer til Hydrocarbon Habitats Seminar med tema "Novel Exploration Ides in the 23. Round Exploration Acreage" 26. februar i Oslo.

Seminaret finner sted på Oslo Kongressenter og varer fra kl 11:00 til kl 17:00, inkludert lunsj.


The Geological Society of Norway and GeoPublishing invites to the Hydrocarbon Habitats Seminar with the topic "Novel Exploration Ides in the 26. Round Exploration Acreage" on February 26. in Oslo.

The seminar takes place at the Oslo Kongressenter and lasts from 11:00 a.m. Until 5 p.m., including lunch.

Vinterkonferansen 2015

Miniatyr-VK2015Norsk Geologisk Forening inviterte til geomiljøets viktigste møteplass 12.-14. januar 2015
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Dette er arena for kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

 

Hydrocarbon Habitats 21. oktober

Norsk Geologisk Forening og GeoPublishing inviterer til Hydrocarbon Habitats Seminar med tema "Technology Driven Exploration" 21. okotober i Oslo.

Seminaret finner sted på Oslo Kongressenter og varer fra kl 11:00 til kl 17:00, inkludert lunsj.


The Geological Society of Norway and GeoPublishing invite to the Hydrocarbon Habitats Seminar with the topic "Technology Driven Exploration" on October 21. in Oslo.

The seminar takes place at the Oslo Kongressenter and lasts from 11:00 a.m. Until 5 p.m., including lunch.

Les mer/Read more

Hydrocarbon Habitats Dec. 3, 2014

APA: Survival of the fittest

The conference will take place in Oslo on December 3, at the Oslo Kongressenter.

In 2003 the Government introduced the annual system of Awards in Predefined Areas (APA) in mature parts of the Norwegian continental shelf (NCS). This system replaced the annual North Sea Awards.

Hydrocarbon Habitat 21. oktober

Norsk Geologisk Forening og GeoPublishing inviterer til Hydrocarbon Habitats Seminar med tema "Technology Driven Exploration" 21. okotober i Oslo.

Seminaret finner sted på Oslo Kongressenter og varer fra kl 11:00 til kl 17:00, inkludert lunsj.