Nansenfondet

Nansenfondet, herunder tidligere Sulitjelmafondet, og Kristian Birkelandsfond. Nansenfondet forvaltes av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Her finner du mer informasjon Det Norske Videnskaps-Akademi

Hans og Helga Reuschs legat

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi