NGF Profil

logo norsk200Norsk Geologisk Forening fikk ny logo i jubileumsåret 2005.

Den nye logoen beholder geolog-hammeren som reflekterer tradisjonene og vår landbaserte virkelighet, hvor hammeren var ett av geologenes mest brukte verktøy. Det nye skaftet i hammeren representerer moderne geologiske arbeidsmetoder, hvor seismiske data har skjøvet hammeren noe i bakgrunnen og står frem som det viktigste verktøyet for petroleumsgeologene. Den seismiske trasen viser til store industrielle endringer og den nye virksomheten på kontinentalsokkelen. Samtidig demonstrerer den nye logoen at Norsk Geologisk Forening beveger seg mot integrasjon av de geovitenskapelige fagdisiplinene, og at den dermed også kan være en samlende forening for hele det norske geomiljøet.

På denne siden finner du nedlastbare former av logoen. Dette er foreningens eiendom og den kan KUN brukes i foreningssammenheng som lokalavdelingsarrangement, produksjon av trykksaker mm.

Se vår PROFILMANUAL for detaljer, fargekoder, font osv.

nedlastingPDF24 Profilmanual nedlastning24 Skjerm norsk høy GIF

 Nedlastbare former av logoen for trykk og skjerm. Norsk og engelsk versjon.


 oppslag1

 oppslag2
nedlastning24  Skjerm norsk høy RGB nedlastning24  Skjerm norsk lav RGB
nedlastning24  Skjerm norsk høy neg RGB nedlastning24  Skjerm norsk lav neg RGB
nedlastning24  Trykk norsk høy EPS CMYK nedlastning24  Trykk norsk lav EPS CMYK
nedlastning24  Trykk norsk høy neg EPS CMYK nedlastning24  Trykk norsk lav neg EPS CMYK

oppslag3

oppslag4
 
nedlastning24  Skjerm eng høy RGB nedlastning24  Skjerm eng lav RGB
nedlastning24  Skjerm eng høy neg RGB nedlastning24  Skjerm eng lav neg RGB
nedlastning24  Trykk eng høy EPS CMYK nedlastning24  Trykk eng lav EPS CMYK
nedlastning24  Trykk eng høy neg EPS CMYK nedlastning24  Trykk eng lav neg EPS CMYK