Bestilling av bøker

Forside LBT

the-making-of-a-land

 

 

 

 

 

 

 

 

"Landet blir til" kan bestilles her.

Medlemspris kr 399,-. Ikke medlemmer kr 499,-. Frakt ca kr 110,- kommer i tillegg.

 

The english book "The Making of a Land",can be ordered herFor members NOK 350,-/ Non-members NOK 395,- More information!

 

Boka om Norges nasjonalstein "Larvikitt" kan bestilles herNå kr 199,- Mer informasjon!

 

Første opplag av "Landet blir til" ble lansert i november 2006, og allerede 2 måneder senere var hele opplaget på 7000 eksemplar utsolgt! I ettertid har vi trykket opp 2. opplag (utsolgt), oversatt boken til engelsk og i november 2013 kom en ny utgave av den norske boka ut.

Redaktører: Ivar B. Ramberg - Inge Bryhni – Arvid Nøttvedt – Kristin Rangnes

 

Endringer i denne utgaven sammenlignet med de tidligere opplag av LBT-1, LBT-2 og den engelske utgaven:

  • Økning i sidetallet fra 608 til 655 sider.
  • Boka trykkes på samme papirtylkkelse som den engelske utgaven, den blir derfor ikke tykkere eller tyngre enn de tidligere utgivelsene.
  • Et nytt kapittel; Attraksjoner fra naturens verksted – geologiske perler skapt gjennom milliarder av år, samt nye sider om dyphavets geologi.
  • Bibliografi/litteraturliste tilsvarende den som er i den engelske utgaven, men oppdatert t.o.m. 2012.
  • Ti ekstra rammer med nye tema.
  • Generell oppdatering i tekst, bibliografi og indeks, og med samme design som tidligere.
  • Oppdatert statistikk, spesielt innenfor skred, mineralindustri og olje. Oppdaterte tilleggskart bakerst i boka.
  • Utskifting/forbedring av figurer og foto.
  • Oppdatert med stratigrafi basert på Geological Time Scale 2012.

Her kan du laste ned illustrasjoner fra "Landet blir til"

 

 

LoRes Brosjyre Web-1

LoRes Brosjyre Web-2Side4