Ny utgave av Landet blir til

Forside LBT"Landet blir til" kan bestilles her.

Medlemspris kr 399,-. Ikke medlemmer kr 499,-. Frakt ca kr 100,- kommer i tillegg.

Redaktører: Ivar B. Ramberg - Inge Bryhni – Arvid Nøttvedt – Kristin Rangnes

Første opplag av "Landet blir til" ble lansert i november 2006, og allerede 2 måneder senere var hele opplaget på 7000 eksemplar utsolgt! I ettertid har vi trykket opp 2. opplag (utsolgt), oversatt boken til engelsk og i november 2013 kom en ny utgave av den norske boka ut.

 

Endringer i denne utgaven sammenlignet med de tidligere opplag av LBT-1, LBT-2 og den engelske utgaven:

  • Økning i sidetallet til rundt 650 sider.
  • Trykkes på samme tykkelse papir som den engelske utgaven, blir derfor ikke tykkere eller tyngre enn de tidligere utgivelsene.
  • Inneholder et nytt kapittel, Attraksjoner fra naturens verksted – geologiske perler skapt gjennom milliarder av år, samt nye sider om dyphavets geologi.
  • Bibliografi/litteraturliste som er tilsvarende som i den engelske utgaven, men oppdatert t.o.m. 2012.
  • Ti ekstra rammer med nye tema.
  • Generell oppdatering i tekst, bibliografi og indeks, og med samme design som tidligere.
  • Oppdatert statistikk, spesielt innenfor skred, mineralindustri og olje. Oppdaterte tilleggskart bakerst i boka.
  • Utskifting/forbedring av figurer og foto.
  • Oppdatert med stratigrafi basert på Geological Time Scale 2012.

Her kan du laste ned illustrasjoner fra "Landet blir til"

Landet blir til og andre publikasjoner kan bestilles her.
Den engelske utgaven, "The Making of a Land", kan bestilles her.

LoRes Brosjyre Web-1

LoRes Brosjyre Web-2Side4