Onsdag 10. mai:

Kveldsmøte m. Jan Stenløkk (Fossiler, Marokko)

Søndag 11. juni:

NGF/NPF felttur til Rogaland Anortositt Provins  

 

Høst 2017 ;

Søndag 10. september:

GeologiensDag på Norsk Oljemuseum

Onsdag 20. september:

Kveldsforedrag TBA Søndag 1. oktober:

Felttur TBA

Onsdag 25. oktober:

Kveldsforedrag TBA Onsdag 29. november: Øl og Geologi

NGF-Stavanger inviterer til årsmøte og deretter kveldsforedrag mandag 27. februar kl. 18:30 (dørene åpner kl. 18:00) på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Forfriskninger vil være tilgengelige i Kafeèn.

Foredragsholder Torgeir Sandøy er ingeniørgeolog i NorConsult. Kveldens tema vil være om det nye Lysebotn 2 prosjektet som er fornyelsen av det eksisterende 60 år gamle kraftverk i Lysebotn. Samtidig skal Lyse Energi bygge sitt eget «Ryfast» innerst i Lysefjorden. En ny vanntunnel med omtrent samme omkrets som verdens lengste undersjøiske veitunnel (i alt 11 km) skal sprenges ut for å øke fallhøyden til 686 m. I alt vil omtrent 800.000 kubikmeter bli sprengt og transportert bort. Dette sammen med nye aggregater gjør det mulig å produsere 14 prosent (180 GWh) mer energi med samme vannmengde som i dag. Lysebotn-prosjektet vil for tiden være et av Norges største vannkraftprosjekt. Torgeir vil fortelle litt om byggingen og driften av prosjektet.

NGF-Stavanger inviterer til møte på Arkeologisk Museum torsdag 24. november kl. 18:30 (dørene åpner kl. 18:00).  

Kveldens foredragsholder er Laurent Gernigon (PhD) senior forsker på NGU i Trondheim. 

Tema er; Insights from a decade of high-resolution aeromagnetic mapping. 

Laurents foredrag handler om de geologiske resultater der har kommet ut av ca. ti års innsamling og prosessering av geofysiske, hovedsakelig aeromagnetiske data langs norskekysten. De aeromagnetiske data er innsamlet som en del av COOP Prosjektet (Crustal On-shore and Off-shore Project) som er et samarbeide mellom oljeindustrien og NGU. Målet er å forstå sammenhengen mellom geologien vi ser på land og geologien under havområdene på den norske sokkel og den tilstøtende oseanskorpe. De nye data gir nye muligheter for å forstå dyptliggende skorpestrukturer og den lange komplekse utvikling som den passive margin langs Norge har gjennomgått. (Sammendrag er tilgjengelig under "Les mer").  

Forfriskninger vil være tilgjengelige i kafèen. Velkommen!

NORSK GEOLOGISK FORENING STAVANGER AVD.

Inviterer til årsmøte 
Onsdag d. 2. Mars kl. 18:00

Arkeologisk Museum i Stavanger

Cafeen, Peder Klows gate 30 A

Dørene åpner kl. 18:00, med mulighet for en forfriskning

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk