Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

 Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, hos IGP-NTNU i Trondheim.

Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn. 

Vi har 16 ulike sesjonstemaer og oppfordrer til å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, som enten foredrag eller poster.  Frist for innsending av abstrakt er satt til 1. november.  Abstrakt kan være inntil 450 ord, og skal ikke inneholde figurer eller grafer.
Innsending skjer via skjema som finnes etter sesjonsoversikten.

Husk å krysse av for om det er ønskesom muntlig presentasjon eller poster presentasjon, samt foretrukket sesjon.

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th, 2023 at IGP-NTNU in Trondheim
The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

We have 16 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of geoscience and the interface towards society. The abstract deadline is November 1st. The abstract can be up to 450 words, and should not include figures or graphes.
For submission please use the form found after the session overview below.

Please remember to indicate if you prefer an oral or poster presentation, as well as the preferred session.

The Geological Society of Norway (NGF) will once again arrange Production Geoscience in Stavanger. This time it will take place at the Scandic Stavanger City, November 1th-2nd. 

 

The committee members:

Theodor Lien (Aker BP) Marit Dørum (Lundin Energy) Harald Gedero (Wintershall Dea) Alexey Deryabin (OD) Mark Spence (Equinor) Paul Spencer (Vår Energi AS) Nestor Dias (UiS) Ann Mari Husås (NGF)

Questions and ideas can be sent to Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Preliminary program are ready, and the presenters are in place.

Registration are now open! 

 

The conference starts Nov. 1st at 10:00!

Geologi - Energi - Samfunn

Vi ønsker velkommen til NTNU i Trondheim 4. - 6. Jaunuar 2023

Omsider kan du stå på podiet igjen, dele dine geologiske betraktninger, din kartlegging, forskning, se publikum i øynene, motta applaus, og tilføre ny viten til vår store geologfamilie. 

 

Sesjoner: 

- Berggrunnsgeologi og geodynamikk - Bedrock geology and Geodynamics

- Sedimentologi - Sedimentology

- Petroleumsgeologi - Petroleum geology

- Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi - Paleontology, evolution biostratigraphy

- Esmark-sesjonen; Kvartærgeologi og geomorfologi - Esmark session; Quaternary geology and geomorphology

- Kryosfæren - Cryospheric science

- Klimaendringer - Climate change

- Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi - Deep weathering, `young´ faulting and the evolution of topography

- Geofarer - Geohazards

- Malmgeologi - Ore geology

- Havbunnsmineralforekomster - Deep sea mineral deposits

- Forekomstforståelse - Ore deposit knowledge

- Overskuddsmasser som en ressurs - Waste rock and secondary resources

- Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø - Engineering geology, infrastructure and environment

- Geologi i energiomstillingen - Geology in the energy transition

- Geologi for samfunnet - Geology for society

 

Geologiens Dag 2022 ble arrangert lørdag 10. september.

Årets tema var "geologer på jobb". 

71 arrangement, rundt i hele landet, har blitt gjennomført i høst.

 

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler som bruker fritida si på å formidle geologikunnskap. Hovedformålet er å få barn og unge interessert i geologi. Vi retter en STOR takk til alle de frivillige som stiller opp.

 

 

En STOR takk også til alle sponsorene som bidrar til at Geologiens Dag er mulig å gjennomføre. Alle sponsorene kan ses på www.geologiensdag.no

 

 

For mer informasjon;   www.geologiensdag.no 

 

 

 

NGWM22 på Island ble holdt i forrige uke. Det ble rekord for antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land! Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri.

Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.

Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk