Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

"Klima og geologi gjennom tidene" er tema, på Geologiens Dag, 12.september.

Effektene av klimaendringer og global oppvarming er et tema som opptar mange. På Geologiens Dag kan du lære mer om sammenhengen mellom geologi og klima, og de store endringene på jorda gjennom istider og varme perioder langt tilbake i tid. Kikki Kleiven, ved Universitetet i Bergen, har laget en liten folder angående dette temaet spesielt for Geologiens Dag. Vi kan lese om faktorer som endrer Jordas klima. Drivhuseffekten, endringer i Jordas bane og i retningen på Jordas rotasjonsakse. Vi får også vite at platetektoniske prosesser og vulkaner spiller en klimarolle. Bevis for tidligere klima finnes i ulike bergarter. Bergarter kan være dannet i en ørken, en tropisk sump, i et varmet hav eller på en kald havbunn. 

NGF sender hvert år ut en gratis arrangørpakke til alle som lager arrangement rundt i Norges land. Det nye i år er at vi har laget skrin med 12 norske bergarter. Arrangørene får ett skrin hver. Fra NGU har vi fått hefter der alle de 12 bergartene står beskrevet. Alle arrangørene får også tilsendt skrin med mange ulike mineraler. Mineralene, bergart-heftene og linjaler med geologisk tidsskala deles ut til alle besøkende.  

Foruten dette arrangere vi tegnekonkurranse for barn og fotokonkurranse for ungdommer. Tips gjerne ungdommer du kjenner om å ta frem mobilen og knipse et geologisk motiv. Bildene blir hvert år vurdert av ulike jurymedlemmer, bestående av en geolog og en grafisk formgiver. Mer informasjon om konkurransereglene finner dere på geologiensdag.no.  

Selv med de utfordringene som covid-19 har gitt, så jobber NGF altså for å gjennomføre Geologiens Dag i høst. Vi vil rette en stor takk til de som støtter foreningen i disse vanskelige koronatider. Selv om det er usikre tider håper vi sponsorene vil fortsette å støtte Geologiens Dag også i årene fremover. Vi håper at næringslivet ser nytten av at vi formidler geologi til alle, der vi har et spesielt engasjement for å nå ut til barn og unge. Hvis mange bidrar med en liten sum, f.eks. kr 10.000 eller 20.000 kan vi også i fremtida formidle geologi til interesserte rundt i hele Norge.

Alle arrangementene finner dere under "Fylkesoversikten" på www.geologiensdag.no

 

Vinterkonferansen 2021, med generalforsamling, avholdes på NTNU i Trondheim 6.-8. januar. I den forbindelse ønsker vi nå nominasjon av dyktige kvinnelige og mannlige geologer til NGF sine hedersbevisninger.  

Prisene som blir gitt er Brøggerprisen, Toffenprisen og Reusch-medaljen.
For at de beste kandidatene skal bli valgt, trenger vi gode forslag fra våre medlemmer.

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 6-8. januar 2021, denne gangen som en digital konferanse.
Vinterkonferansen er en arena for alle disipliner innen geofaget, med et mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll. Her vil du møte geovitere fra ulike industrier, forskningssentere og akademia.
Årets hovedtema er Geoscience in a changing world. 

Vi har 14 ulike sesjonstemaer og oppfordrer alle å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, enten foredrag eller poster.  Frist til innsending av abstrakt er 15. oktober.  Alle abstrakt sendes til ngf[at]geologi.no, og kan være på  intill 450 ord.
Når abstrakt sendes inn, så legg ved Speaker Form for dere som vil gi presentasjon. Dere som leverer for poster, husk å skriv i mailen hvilken sesjon som er ønskelig.
Når det gjelder template på abstrakt, så finnes den sammen med Speaker form etter oversikten på sesjoner.

Mer informasjon om praktisk gjennomføring av konferansen, påmelding og deltakeravgifter vil bli lagt ut i løpet av høsten.

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 6th-8th, 2021 this time as as online event.
The Winter Conference is an arena for all the geoscience disciplines, with a goal to facilitate knowledge sharing, networking, inspiration and learning. You will meet geoscientists from the industry, academia, and governing agencies. 
Geoscience in a changing world is the main theme for the conference.

We have 14 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of the geosciences and the interface towards society. Abstract deadline October 15th. The abstract should be submitted to ngf[at]geologi.no, and can be up to 450 words.
For those of you who wish to give an oral presentation, please attach a Speaker Form when submitting hte abstract. You who wish to submit for poster, please remember to write preferred session in the mail you send.
You can find a template for the abstract further down, together with the Speaker Form after the overview of sessions. 

More information on the practical implementation of the conference, registration and participation fees will be published during the autumn.

 

Prod geosci2020

 The Geological Society of Norway  are happy to invite to Production Geoscience in November 3rd-4th, 2020.

The event will take place as an online event.

The organization commitee have started working on the program!

 

 Preliminary program

The program is shaping up, and several of the presenters are in place.
This is work in progress, and adjustments will be done during summer and fall. It will also be adjusted accordincly to the guidlines due to the Covid-19 situation.

Timeslots will be updated later.

Atle Mørk og Sten-Andreas Grundvåg har laget den geologiske guiden: Festningen - A 300-million-year joruney through shoreline exposures of the Carboniferous and Mesozoic in 7 kilometers.

Guiden er en nivå 3 guide, for forskere og profesjonelle guider.
Guiden er et godt utgangspunkt for alle som har lyst til å ta et geologisk besøk på Svalbard.

Guiden er lagt ut i to fil-størrelser, en stor hvor alle figurer kommer godt fram, og en mindre som ikke har like god oppløsning men som kan være lettere å laste ned på områder med dårlig nett.

Festningen 18 MB : https://geologi.no/faglitteratur-boker/geologiske-guider/file/224-geological-guides-2020 

Festningen 4 MB:   https://geologi.no/faglitteratur-boker/geologiske-guider/file/225-geogu-20-red

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk