Aktuelt

On May 21th-22nd the annual NCS Exploration will take place on Scandic Fornebu Oslo.

The NCS has a long tradition for being in the forefront in technological improvements in exploration. This year’s conference is the third in which both service and oil companies are given the opportunity to demonstrate “state of the art”. 
This is the conference for all-round explorationists with a need to get updated on recent advances in exploration technology (geochemistry, geophysics, digitalization).

The constant need for improving the success ratio on the NCS requires continuous development of exploration technology. New technology will be showcased, and case histories will be presented.

As last year, there will be awarded the exploration innovation price, the finalist will be announced om May 6th.

Among the presentations you will find:

Enabling Technology: Addressing the Imaging Challenges in the Barents Sea by Shooting Over the Seismic Spread, with Per Eivind Dhelie, Lundin Norway

New Sub Basalt Processing Technology to Reveal a Hidden Prospective Geology in the Western Norwegian Sea, with Jakob Skogseid, Equinor

New Ideas on Salt Bodies in the Nordkapp Basin using EM Imaging, with Susann Wienche, EMGS

 

Program and registration can be found on the conference website: https://events.geonova.no/event/ncs-exploration-2019/

Velkommen til NGF-Trondheims årsmøte onsdag 10.april fra kl.18:00 i auditoriet på NGU. Vi håper  mange har mulighet til å bli med. Vi tilbyr deg, i tillegg til pizza og drikke, et veldig interessant foredrag av Anders Romundset (NGU) om "Strandforskyvning - geologisk kunnskap med arkeologisk tilsnitt".

Styret i NGF Stavanger har gleden av at invitere til kveldsmøte med foredrag onsdag 10.april kl.18:00 

Sted: Universitetet i Stavanger. Kjølv Egelands Hus, Kristine Bonnevies vei 22 etg. (2nd floor) i rom E-374.

Dørene åpner kl. 18:00.  

Det serveres pizza og brus. 

Kveldens foredrag (holdes på engelsk) av Alejandro Escalona, UiS.

NGF-Bergen ønsker velkommen til spennende foredrag torsdag 25.april kl 17.00. 

Jan Magnerud, prof. emiritus ved institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning holder foredraget:

"Kraftig jordskjelv nær Lillehammer for mindre enn 6300 år siden".  

Hardpakket morene har sklidd ut på en skråning på under 4°, mens en ved skredfare-kartlegging i Norge regner med at slik morene er stabil i skråninger opp til 25°. Den eneste forklaring vi finner er at et kraftig jordskjelv har gitt en likvifaksjon av morenen. Dette er en kjent prosess ved jordskjelv i dag og mange lignende «flatmark-skred» er kartlagt i nærheten av tidlig postglasiale forkastninger i Nord-Finland og Nord-Sverige. Skredet gikk utover ei myr og C-14 dateringer av planterester i torva gir en maksimumsalder for skredet på 6300 år. Dette betyr at skredet har gått mer enn 4000 år etter isavsmeltingen og jordskjelvet har altså ikke skjedd under den første raske landhevningsfasen, slik en ofte har antatt på Nordkalotten. Dertil viser pollenanalyse, samt funn av store stokker i torva, at det var full skog da skredet gikk. Det har altså ikke vært en morene som har vært ustabil fordi den nettopp har smeltet fram av breen.»

Det er nå lagt ut 4 nye artikler i Norwegian Journal of Geology:

Caledonian deformation of the Precambrian basement in southeastern Norway, av Arne Bjørlykke og Odleiv Olesen

Late Triassic to Early Cretaceous palynostratigraphy of Kong Karls Land, Svalbard, Arctic Norway, with correlations to Franz Josef Land, Arctic Russia av Morten Smelror, Geir Birger Larssen, Snorre Olaussen, Arnfinn Rømuld og Robert Williams.

The sandstone-hosted Osen lead deposit, Norway: new Pb isotope evidence for sourcing in the underlying granitoid basement av Arne Bjørlykke, Bernard Bingen, Kjell Billström og Ellen Kooijman.

3D modelling of the Onega Basin, northwestern Russia, from gravity and magnetic data and borehole information av Matthis Frey, Jörg Ebbing og Aivo Lepland.

Det er mange interessante artikler som legges ut på sidene til NJG, og i disse sjødeponi-diskusjonsdager så kan dette være rette lesestoff:
Marine mine tailings disposal at Lillebukt, Stjernsundet, North Norway: distribution, sedimentary processes and depositional impacts av Reidulv Bøe, Roar Sandøy, Nicole J. Baeten, Aivo Lepland, Valèrie Karin Bellec, Shyam Chand, Oddvar Longva, Martin Klug, Liv Plassen og Jasmin Schønenberger.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk