Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

I forbindelse med Vinterkonferansen 2023, så ble NGF sin generalforsamling avholdt 5. januar i lokalene til NTNU.

Det ble da valgt nytt styre, og ny president.

Vår nye president ble Guri Venvik fra NGU. Nye navn i styret: Bjørn Emil Vik Hallaråker (AkerBP), Katrine Husum (NPI), Ann Christin Ferrari Holme (USN) og Thomas Thuesen (IEarth,UiB)

Vi takker for innsatsen fra de som nå har gått ut av styret: Øystein Nordgulen, Reidar Müller, Theodor Lien, Alexey Deryabin og Anna Dustira.

Alf Andre Orvik har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2023. Han har levert grunnleggende arbeider for å forstå genesen og utviklingen av ultramafiske bergarter.

NGF gratulerer.

Johannes D. Wiest har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2022. Hans arbeid har gitt viktige bidrag til forståelsen av den kaledonske fjellkjedens kollaps i Sør-Norge.

NGF gratulerer!

På årets vinterkonferanse i Trondheim er Lene Liebe Delsett tildelt Toffenprisen 2023 for sin store innsats med formidling av geologi.
Lene er paleontolog og arbeider som forsker ved Collecting Norden, Universitetet i Oslo.

NGF gratulerer!

På årets vinterkonferanse i Trondheim har professor Rolf-Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen i dag blitt tildelt Brøggerprisen.  Han mottok prisen for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av oseansk litosfære, hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og dyphavets geobiologiske prosesser.

NGF gratulerer!

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk