Av: Jan Mangerud, Professor emeritus. Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen 
Jan Mangerud (85) er den eldste nålevende grand old man innen kvartærgeologi, og han publiserer stadig mye. Han har vært NGFpresident og redaktør av Geonytt.

Det er fascinerende, og nesten uvirkelig, at landet var dekket av opptil 3 km tykk is for bare 20 000 år siden. Isbrekappen strakk seg fra Irland til Russland, og dekket Barentshavet og Svalbard. Likevel er det minst like spennende å finne perioder under siste istid da breen var liten og kanskje nesten helt borte, og hva slags planter og dyr som da innvandret. I min tid som student var lærdommen at breen i siste istid vokste jevnt og sakte til den nådde sin maksimale størrelse og deretter smeltet bort med noen stopp underveis. I dag vet vi at dette er en altfor enkel modell, men vi er langt fra å kjenne hele historien. 

I forbindelse med Vinterkonferansen 2023, så ble NGF sin generalforsamling avholdt 5. januar i lokalene til NTNU.

Det ble da valgt nytt styre, og ny president.

Vår nye president ble Guri Venvik fra NGU. Nye navn i styret: Bjørn Emil Vik Hallaråker (AkerBP), Katrine Husum (NPI), Ann Christin Ferrari Holme (USN) og Thomas Thuesen (IEarth,UiB)

Vi takker for innsatsen fra de som nå har gått ut av styret: Øystein Nordgulen, Reidar Müller, Theodor Lien, Alexey Deryabin og Anna Dustira.

Alf Andre Orvik har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2023. Han har levert grunnleggende arbeider for å forstå genesen og utviklingen av ultramafiske bergarter.

NGF gratulerer.

Johannes D. Wiest har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2022. Hans arbeid har gitt viktige bidrag til forståelsen av den kaledonske fjellkjedens kollaps i Sør-Norge.

NGF gratulerer!

På årets vinterkonferanse i Trondheim har professor Rolf-Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen i dag blitt tildelt Brøggerprisen.  Han mottok prisen for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av oseansk litosfære, hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og dyphavets geobiologiske prosesser.

NGF gratulerer!

På årets vinterkonferanse i Trondheim er Lene Liebe Delsett tildelt Toffenprisen 2023 for sin store innsats med formidling av geologi.
Lene er paleontolog og arbeider som forsker ved Collecting Norden, Universitetet i Oslo.

NGF gratulerer!

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Program og abstrakhefte er klart, og finnes her.

Du kan også finne litt praktisk informasjon her.

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Programme and abstractvolume are ready, and can be found here.

Here you can also find some practical information

 

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Og foreløpig program er nå klart! Det vil komme endringer, det vil legges ut her.

 

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Preliminary program are ready! There will still be some changes in the program, updates will come here.

 

Siste Geonytt er publisert. 

Du finner det HER

 Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, hos NTNU-Gløshaugen i Trondheim.

Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn. 

Vi har 16 ulike sesjonstemaer og oppfordrer til å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, som enten foredrag eller poster. Fristen for innsending av abstrakt til Vinterkonferansen 2023, opprinnelig satt til 1. november, blir utsatt med to uker. Den nye fristen er 15. november 2022.  Abstrakt kan være inntil 450 ord, og skal ikke inneholde figurer eller grafer. Innsending skjer via skjema som finnes etter sesjonsoversikten.

Husk å krysse av for om det er ønskesom muntlig presentasjon eller poster presentasjon, samt foretrukket sesjon.

**Innsending av abstrakt er nå stengt!

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th, 2023 at NTNU-Gløshaugen in Trondheim
The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

We have 16 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of geoscience and the interface towards society. We would like to inform you that the deadline for submitting abstracts for the Winter conference 2023, originally scheduled for 1 November 2022, has been extended by two weeks. The new deadline is 15 November 2022. The abstract can be up to 450 words, and should not include figures or graphes.
For submission please use the form found after the session overview below.

Please remember to indicate if you prefer an oral or poster presentation, as well as the preferred session.

**Submission of abstract are now closed!

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk