Illustrasjoner Landet blir til - Norges geologi

Landet blir til - Norges geologi ble utgitt av Norsk Geologisk Forening første gang i 2006, med andre opplag 2007. ISBN 978-82-92344-31-6.
Det ble gitt ut en 2. utgave i 2013, med en god del oppdateringer og et helt nytt kapittel. ISBN 978-82-92-39483-0.

Rettighetshaver: © Norsk Geologisk Forening (NGF) og de enkelte forfatterne, illustratørene og fotografene.
Redaktører 2006: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt
Redaksjonsstab 2006: Kristin Rangnes og Kristen Mørk
Redaktører 2013: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes
Styringskomité: Inger Strass, Gunn Mangerud, Anthony Spencer, Leif Lømo
Grafisk utforming: Bjørg Inger Svendgård (NGU)
Ombrekking: Bjørg Inger Svendgård (NGU), Lara Rolseth (plenti design) og Unni Fjærestad (PDC Tangen)
Trykk: PDC Tangen AS

Boken som nå er utsolgt, ble et praktverk som gir en fantastisk reise igjennom Norges geologiske historie. Hvert kapittel er fylt med illustrasjoner og bilder som beskriver den geologiske reisen.

Vi får ofte henvendelser om bruk av bilder og henvisning til boken.
Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Copyright for tekst og illustrasjoner ligger hos NGF, forfatterne, fotografer og tegnere.

All bruk av tekst, bilder og illustrasjoner må siteres på korrekt måte.

Sitering av boken:
Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geologisk Forening. 656 s.

Enkeltkapitler: 
Nystuen, J.P. 2013. Jorda skifter ansikt - geologiske prosesser. I: Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geologisk Forening. 656 s.

Illustrasjonene her er både fra 2006-utgaven og 2013-utgaven. Dersom en illustrasjon er med i kun en av utgavene, vil det opplyses om dette.

Illustrasjonene kan finnes ved å gå inn på hvert enkelt kapittel nedenfor.

Kapittel 1 - Innledning. Norges geologi fra urtid til nåtid.  Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes

Kapittel 2 - Jorda skifter ansikt - Geologiske prosesser.  Johan Petter Nystuen

Kapittel 3 - De eldste bergartene dannes. Jordas urtid; 4600-850 millioner år  Øystein Nordgulen og Arild Andresen

Kapittel 4 - Urtidskontinentet brytes opp. Seinprekambrium, fra urtid til oldtid; 850-541 millioner år  Johan Petter Nystuen

Kapittel 5 - Havet oversvømmer landet. Kambrium, ordovicium og silur - et yrende liv i havet; 541-419 millioner år. Hans Arne Nakrem og David Worsley

Kapittel 6 - En fjellkjede blir til. Oppbygningen av kaledoidene; ca. 500-405 millioner. Haakon Fossen, Rolf-Birger Pedersen, Steffen Bergh og Arild Andresen 

Kapittel 7 - Fjellkjede går til grunne. Kaledonidene brytes ned; 405-359 millioner år. Haakon Fossen, Winfried Dallmmann og Torgeir B. Andersen

Kapittel 8 - Vidstrakte sletter, kull og salt. Karbon og perm i nord; 359-252 millioner år. Arvid Nøttvedt ogg David Worsley.

Kapittel 9 . Vulkaner, forkastninger og ørkenklima. Osloriften og Nordsjøen i karbon og perm; 359-252 millioner år. Bjørn T. Larsen, Snorre Olaussen, Bjørn Sundvoll og Michel Heeremans. 

Kapittel 10 - Fra ørken til elveslette  - fra land til hav. Trias; 252-201 millioner år. Johan Petter Nystuen, Atle Mørk, Reidar Müller og Arvid Nøttvedt.

Kapittel 11 - Norge omkranses av kystsletter og deltaer. Tidlig- og mellomjura; 201-164 millioner år. Erik P. Johannessen og Arvid Nøttvedt 

Kapittel 12 - Grunnlaget for Norges oljerikdom. Seinjura, et øyhav vokser fram; 164-154 millioner år. Arvid Nøttvedt og Erik P. Johannessen.

Kapittel 13 - Høyt hav og lave horisonter. Kritt, jordas drivhustid; 145-66 millioner år. Harald Brekke og Snorre Olaussen.

Kapittel 14 - Av hav stiger landet. Paleogen og neogen, kontinentene av i dag formes; 66-2,6 millioner år. Ole J. Martinsen, Arvid Nøttvedt og Rolf-Birger Pedersen.

Kapittel 15 - Istider kommer og går. Pleistocen; 2,6 millioner - 11 700 år. Tore O. Vorren og Jan Mangerud.

Kapittel 16 - Norge av i dag trer fram. De siste 11 700 år - Holocen. Tore O. Vorren, Jan Mangerud, Lars H. Blikra, Atle Nesje og Harald Sveian.

Kapittel 17 - Hva vil fremtiden bringe? Geofarer, klimaendringer, landheving og kontinentforflytning. Ivar B. Ramberg, Eystein Jansen, Odleiv Olesen og Trond H. Torsvik. 

Kapittel 18 - Attraksjoner perler skapt gjennom milliarder av år. Halfdan Carstens.

Diverse geologiske kart og Geologisk tidsskala (GTS 2013) 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk