Mentorene i IESO 2016

Mentorene John-Eriks Sivertsen og Sissel Aasheim Mentorene John-Eriks Sivertsen og Sissel Aasheim Ann Mari Husås

På IESO 2016 er det stort sett alle land representert med to mentorer, 4 elever og en god del observatører.

Mentorene fra Norge har de tre deltagende årene vært Sissel Aasheim (Sandnes vgs) og John-Erik Sivertsen (St. Olav vgs).

John-Erik deltok første gang som observatør i Modena, Italia i 2011. Han tok så kontakt med NGF for å se på mulighetene til å få til norsk deltakelse, og det førte til at Norge deltok for første gang i Santander, Spania i 2014.

Norge har deltatt med 4 studenter hvert år, og det har så langt resultert i tre bronse.

Mentorene som er med må være noen med bakgrunn i forskning av geofag, og/eller lærer i geofag/geografi. I de asiatiske landene står også astronomi og metrologi sterkt. De fleste av mentorene som er til stede underviser enten på videregående eller på universitetsnivå. Mens noen slik som Romania, har med en mentor som er ansatt i utdanningsdepartementet for å ha ansvar for deltakelse i realfagsolympiader. Hun deltar derfor på alle olympiader igjennom året.

I løpet av de første dagene er alle studentene tatt med på turer. Mens de får se litt mer av Japan, sitter mentorene med testene. Her diskuteres spørsmål og svar, og temperaturen på diskusjonen kan gå høyt imellom på hva som er gode spørsmål og tema.
Når spørsmålene er godkjente, får alle mentorene utdelt testene for oversetting. Mentorene har da mulighet til å oversette hele eller deler av teksten. Noen land slik som Russland og Ukraina, samarbeider for å oversette alt til det kyrilliske alfabet. Norge oversetter nøkkelord, mens andre land velger å la hele testen stå på engelsk.
Denne prosessen gjøres på to teoretiske tester, og 5 praktiske tester.
De teoretiske testene dekker de fleste tema innen geologi, og gjennomføres på Mie universitet.

De praktiske testene deles på fire tema: metrologi, astronomi, geologi og fornybar energi. De praktiske testene er ute i felt, der elevene vil bli busset til test-stedene.

Etter at testene er oversatt, vil det ble organisert en Workshop for Earth Science Education. Dette er første gangen de norske mentorene er med på workshop, og spenningen er stor på hva som vil bli diskutert her.

Når all oversetting er unnagjort, er det tid for at mentorer også får sett litt av Japan. Onsdag starter turene for mentorene og observatører, og vi vil da bli tatt med på de samme stedene som elevene har fått besøke. Mens vi blir tatt med på tur, vil den japanske organisasjonskomiteen rette svarene. Mentorene vil så få gå igjennom rettingene for godkjennelse.  Det vil derfor bli gjennomført jurymøter hver kveld. Jurymøtene blir ofte svært livlige, da meningene er mange på hva som kan tolkes som rett svar. Så mentorene har lange dager i Japan.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk