Kvalifiseringsleir Bergen, andre dag

Andre dag på kvalifiseringsleiren for Geofag OL 2017 ble like innholdsrik som første dag.

Kl 0815 satt de 16 elevene klare til å ta imot mer undervisning på flere geologiske tema.

Dagen besto ikke bare av faglig input på Realfagsbygget på UiB, men også en introduksjon til felt.

Dagen ble avsluttet med tapas på Realfagsbygget, og utdeling av Landet blir til - Norges geologi. En gave elevene satte stor pris på.

Dagen startet med dateringsmetoder med Henriette Linge, som ga en innføring i dateringsmetodikk. Det finnes flere metoder, og elevene fikk en oversikt på disse.
Og en grundigere innføring i radiometriske metoder.

Etter dette tok Atle Rotevatn over og foreleste om platetektonikk.Her ble det snakket både om Wegeners argumentasjon og bevislinjer, havbunnspredning og kontinentaldrift.

4 time ble brukt på den faglige delen.

Etter lunsj tok Christian Haug Eide over, og ga introduksjon til felktkurs. Elevene ble så tatt med til Ulven i Os kommune til en ekskursjon med tema sedimentære bergarter, feltmetoder og folding. Her fikk de se på sandstein, konglomerat, fyllitt og grønnstein, og utstyrt med kompass fikk de selv prøvd seg på å undersøke området. Ekstra utfordrende ble det med militærøvelse i området, med soldater i full kamo og løs-skudd, noe både elever og instruktører taklet helt utmerket. På turen fikk Christian god hjelp av Emilie Randeberg og Karoline Øvretveit fra UiB og styret NGF Bergen, samt Mads Jelby som er gjeste PhD fra Universitetet i København.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk