IESO 2017 er i gang

Studentene ved åpningsseremonien Studentene ved åpningsseremonien Janka Rom

Den ellevte international Earth Science Olympiad (IESO) holdes i disse dager i Nice i Frankrike.

Dette er fjerde gangen Norge deltar, og denne gangen er det elevene Ragnhild Hasselgård (Ski VGS), Torbjørg Venstad (Fredrik II VGS), Simon Bolme (Sandnes VGS) og Andreas Stapnes (St.Olav VGS) som representerer Norge. De har med seg mentorene John-Erik Siversten (St.Olav VGS) og Kikki Flesche Kleiven (UiB), og som observatører deltar også Janka Rom (NGF) og Signe Solberg.

 

Deltagere i konkurransen er elever fra videregående skole i alderen 16-18 år. Det er i år 29 land med i konkurransen, og 5 land stiller som observatørland.

Elevene testes i en skriftlig prøve og en praktisk prøve, og til slutt en team oppgave i felt hvor elever på tvers av land må samarbeide for en felles besvarelse. I prøvene blir elevene testet for kunnskap innen geologi, klima, hydrologi, oseanografi, solsystem og geologi i verdensrommet. I de praktiske prøvene har de i år varierte oppgaver som spenner fra å finne ut hvor mange solcellepaneler som er nødvendig for å kolonisere mars, til å vurdere årsaken til endringer i vannstrømmen i en lokal elv. 

Under prøvene er elevene på turer rundt i området for å tilegne seg kunnskap om spørsmålene de får i prøvene. I tillegg har de et sosialt program for å bygge nettverk og bli kjent med den franske kulturen.

Under konkurransene i IESO er reglene at elevene ikke skal ha kontakt med sine mentorer, i tilfelle mentorene kan bli litt for hjelpsomme til sine elever. De blir også fratatt mobiltelefoner og PCer frem til konkurransene er over. Elevene får utnevnt sin egen kontaktperson som passer veldig godt på dem.

Tirsdag 22. august var den formelle åpningen med taler og presentasjon av de nasjonale lagene. Alle deltagende elever ble presentert til fengende brasilianske trommerytmer.

De voksne som er med på turen, har et parallelt program der de er på noen av det samme turene som elevene. Mentorer og observatører arbeider hardt de første dagene med å bli enige om ordlyden i prøvene for så å oversette de fra engelsk til nasjonalspråket. Mens elevene har sine prøver er mentorer og observatører på utflukt til stjerneobservatoriet i Calern og på fjelltur til nasjonalparken Mercantour.Før olympiaden avsluttes skal elevene presentere sine fellesoppgaver, etterfulgt av en felles middag og avslutningsseremoni der medaljene selvsagt utdeles.

Gjennomføring av den norske deltagelsen er i regi av Universitetet i Bergen, Norsk Geologisk Forening og St.Olav videregående skole. Målet er å øke kunnskap og interesse for geofag blant elever i den videregående skolen, blant annet gjennom kvalifiseringsrunde der rundt 800 elever deltar nasjonalt.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk