I Teknisk ukeblad 2013, s52, skrev professor Martin Landrø, (anvendt geofysikk, NTNU) en artikkel om geofysisk kartlegging.

Norske geologer på slutten av 50-talletvar for kategoriske med å avskrive mulighetenefor at det fins olje på norsk sokkel.

Jeg (Knut Bjørlykke) fikk dette etter at Knut Heier døde
Knut Heier
(20 April 1929 – 14 September 2008) 

Mitt geologiske liv etter 1960 ”in shorts”. 

Etter å ha tatt beslutningen om å reise til Rice og ikke til Rødsand var spørsmålet hvordan jeg skulle komme dit. Familien besto nå av han selv, Ragnhild og Einar (født 18.12.59). Jeg søkte, og fikk, et Fulbright reisestipend for familien. Dette takket jeg imidlertid nei til da det var med en betingelse at jeg skulle reise tilbake til Norge og det ville jeg helst skulle bli etter eget ønske.

 

I NGUnytt nr 17 (1972), s 4-10, skrev Harald Bjørlykke en artikkel om mulighetene for oljeforekomster i den norske kontinentalplattform.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk