Geofysisk kartlegging - en norsk suksess

I Teknisk ukeblad 2013, s52, skrev professor Martin Landrø, (anvendt geofysikk, NTNU) en artikkel om geofysisk kartlegging.

Norske geologer på slutten av 50-talletvar for kategoriske med å avskrive mulighetenefor at det fins olje på norsk sokkel.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk