BRØGGERPRISEN - NGFS HEDERSPRIS 2007
Brøggerprisen 2007 ble tildelt Dr.Philos Knut S. Heier under Vinterkonferansen i Stavanger, januar 2007.

Begrunnelse for tildelingen:

Knut S. Heier er født 29. april 1929. Han tok matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i geologi ved universitetet i Oslo i 1954 og disputerte ved samme universitet i 1960, (Dr. Philos.). Her følger en oversikt over Heier`s vitenskapelige stillinger:

Jeg (Knut Bjørlykke) fikk dette etter at Knut Heier døde
Knut Heier
(20 April 1929 – 14 September 2008) 

Mitt geologiske liv etter 1960 ”in shorts”. 

Etter å ha tatt beslutningen om å reise til Rice og ikke til Rødsand var spørsmålet hvordan jeg skulle komme dit. Familien besto nå av han selv, Ragnhild og Einar (født 18.12.59). Jeg søkte, og fikk, et Fulbright reisestipend for familien. Dette takket jeg imidlertid nei til da det var med en betingelse at jeg skulle reise tilbake til Norge og det ville jeg helst skulle bli etter eget ønske.

 

Tider skal komme

Tider skal henrulle

Slekt skal følge slekters gang.

Historien om mitt liv er skrevet ut fra egen interesse, men også etter sterk oppfordring fra Einar (sønn) og enkelte av mine kolleger. Da jeg aldri har skrevet dagbok er historien basert på egen hukommelse, fotoalbums og lysbilleder. Jeg har også beholdt alle mine 7.ende sanser fra 1970 til nå. Der kan jeg finne datoer for alle mine eksterne møter og reiser i jobb sammenheng, men ikke noe fra mitt private liv.

Slik starter historien til Knut Heier. Her kan dere fine hele historien som Knut Heier selv har skrevet.

Minnetale i Akademiet 10/9-09

Av Knut Bjørlykke

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk