Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

Av: Jan Mangerud, Professor emeritus. Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen 
Jan Mangerud (85) er den eldste nålevende grand old man innen kvartærgeologi, og han publiserer stadig mye. Han har vært NGFpresident og redaktør av Geonytt.

Det er fascinerende, og nesten uvirkelig, at landet var dekket av opptil 3 km tykk is for bare 20 000 år siden. Isbrekappen strakk seg fra Irland til Russland, og dekket Barentshavet og Svalbard. Likevel er det minst like spennende å finne perioder under siste istid da breen var liten og kanskje nesten helt borte, og hva slags planter og dyr som da innvandret. I min tid som student var lærdommen at breen i siste istid vokste jevnt og sakte til den nådde sin maksimale størrelse og deretter smeltet bort med noen stopp underveis. I dag vet vi at dette er en altfor enkel modell, men vi er langt fra å kjenne hele historien. 

I forbindelse med Vinterkonferansen 2023, så ble NGF sin generalforsamling avholdt 5. januar i lokalene til NTNU.

Det ble da valgt nytt styre, og ny president.

Vår nye president ble Guri Venvik fra NGU. Nye navn i styret: Bjørn Emil Vik Hallaråker (AkerBP), Katrine Husum (NPI), Ann Christin Ferrari Holme (USN) og Thomas Thuesen (IEarth,UiB)

Vi takker for innsatsen fra de som nå har gått ut av styret: Øystein Nordgulen, Reidar Müller, Theodor Lien, Alexey Deryabin og Anna Dustira.

Alf Andre Orvik har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2023. Han har levert grunnleggende arbeider for å forstå genesen og utviklingen av ultramafiske bergarter.

NGF gratulerer.

Johannes D. Wiest har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2022. Hans arbeid har gitt viktige bidrag til forståelsen av den kaledonske fjellkjedens kollaps i Sør-Norge.

NGF gratulerer!

På årets vinterkonferanse i Trondheim er Lene Liebe Delsett tildelt Toffenprisen 2023 for sin store innsats med formidling av geologi.
Lene er paleontolog og arbeider som forsker ved Collecting Norden, Universitetet i Oslo.

NGF gratulerer!

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk