Reusch-medaljen 2022

Prisvinner Johannes Wiest Prisvinner Johannes Wiest UiB

Johannes D. Wiest har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2022. Hans arbeid har gitt viktige bidrag til forståelsen av den kaledonske fjellkjedens kollaps i Sør-Norge.

NGF gratulerer!

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.  

Johannes Wiest sitt arbeid bygger på detaljert feltkartlegging, strukturgeologiske analyser og geokronologiske studier som ble gjennomført da han var PhD-student ved Universitetet i Bergen. Studiet var konsentrert om berggrunnen i området mellom Bergen/Øygarden og Gulen/Sognefjorden. Han får prisen for sitt fremragende bidrag til å forstå sen- til post-kaledonsk, devonsk kollaps av fjellkjeden, og heving og ekshumering av høytrykks-bergarter i den sørvestlige delen av Vestre Gneiskompleks.

Wiest har publisert flere artikler fra sine studier i anerkjente internasjonale tidsskrift. Hans arbeider utmerker seg med kart og tre-dimensjonale figurer som illustrerer utviklingen av den kaledonske fjellkjedens infrastruktur. Han har vist at han er en selvstendig, oppfinnsom og kreativ forsker. Han har også innført faglig nyskapende metoder og har gode evner til å kommunisere en kompleks geologisk historie på en lettfattelig måte.

Komiteen har bestått av:

Øystein Nordgulen
Karin Andreassen 
May Britt Mørk

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk