Reusch-medaljen 2023

Prisvinner Alf Andre Orvik sammen med påtroppende president Guri Venvik og avtroppende president Øystein Nordgulen. Prisvinner Alf Andre Orvik sammen med påtroppende president Guri Venvik og avtroppende president Øystein Nordgulen.

Alf Andre Orvik har på vintermøtet i Trondheim blitt tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2023. Han har levert grunnleggende arbeider for å forstå genesen og utviklingen av ultramafiske bergarter.

NGF gratulerer.

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard. 

 Alf Andre Orvik har ved bruk av geokjemiske analyser, dateringer og termodynamisk modellering studert den magmatiske utviklingen av Gállojávri-intrusjonen i Finnmark og inkorporert dette arbeidet i det større bildet av Karasjok- og Sentral-Lapland grønnsteinsbeltet både i Norge og Finland. Forståelsen av den petrogenetiske utviklingen av de ultramafiske bergartene har potensielt stor betydning for vår mulighet til å lete etter viktige råstoffer til det grønne skiftet, for eksempel PGE, Cu, Ni og Co.  

Orvik har publisert to artikler i meget anerkjente tidsskrifter og har en tredje artikkel er klar for innsending.

Orvik har demonstrert faglig selvstendighet ut over det som forventes, levert arbeider av høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i vitenskapelige fora og i andre sammenheng.

Komiteen har bestått av:

Øystein Nordgulen
Karin Andreassen 
May Britt Mørk

 

Mer i denne kategorien « Reusch-medaljen 2022
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk