Nytt styre i NGF

Fra venstre: Thomas Thuesen, Bjarne Rafaelsen, Ann Mari Husås, Guri Venvik, Thorbjørn Kaland, Hans Arne Nakrem og Bjørn Emil Hallaråker. Fra venstre: Thomas Thuesen, Bjarne Rafaelsen, Ann Mari Husås, Guri Venvik, Thorbjørn Kaland, Hans Arne Nakrem og Bjørn Emil Hallaråker. NGF

I forbindelse med Vinterkonferansen 2023, så ble NGF sin generalforsamling avholdt 5. januar i lokalene til NTNU.

Det ble da valgt nytt styre, og ny president.

Vår nye president ble Guri Venvik fra NGU. Nye navn i styret: Bjørn Emil Vik Hallaråker (AkerBP), Katrine Husum (NPI), Ann Christin Ferrari Holme (USN) og Thomas Thuesen (IEarth,UiB)

Vi takker for innsatsen fra de som nå har gått ut av styret: Øystein Nordgulen, Reidar Müller, Theodor Lien, Alexey Deryabin og Anna Dustira.

 

Det nye styresammensetning med vara, revisorer og valgkomite blir:

Hovedstyre

President Guri Venvik - Norges geologiske undersøkelse

Visepresident Sylvia Nordfjord - Equinor

Styremedlem Hans Arne Nakrem - Naturhistorisk Museum

Styremedlem Erik Magnus Nordaunet-Olsen - DNO

Styremedlem Bjørn Emil Wik Hallaråker - AkerBP

Styremedlem Katrine Husum - Norsk Polarinstitutt

Styremedlem Bjarne Rafaelsen - Equinor

Styremedlem Thorbjørn Kaland - HVL

Styremedlem Ann Christin Ferrari Holme - USN

Varamedlem Thomas Thuesen - iEarth UiB

Varamedlem Marta Slubowska Woldengen - Equinor

 

Valgkomitè

Lilja Bjarnadottir - Norges geologiske undersøkelse

Janka Rom - Oljedirektoratet

Laila Elisabeth Pedersen - DNO

 

Revisorer

Ola Vikhammer - Norges geologiske undersøkelse

Per Sletten - Enviropac

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk