Seminar: Leiromvandling 23 Mai

Leirholdige sprekksoner skaper hodebry for tunnellbyggere. 
Hvordan og når ble disse svakhetssonene dannet?
Opptrer de hyppigere i enkelte deler av landet enn i andre?
Hvordan kan de kartlegges?

23. mai holder Norsk Geologisk Forening og Norsk bergmekanikkgruppe fellesseminar: Leiromvandling av berggrunnen - hvor og hvorfor.

Dette er spørsmål vi vil diskutere i dette seminaret. De siste års funn av olje og gass i forvitret grunnfjell på Utsirahøyden i Nordsjøen har gitt mye ny informasjon om fenomenet. Hvordan kan denne informasjonen brukes i planlegging og bygging av tunneler og andre fjellanlegg på land?

Seminaret vil bli gjennomført i lokalene til Norges geologiske undersøkelse, Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim.

Programkomiteen består av:
Mari Nilsen Ervik, Sweco
Kristin Hilde Holmøy, SINTEF
Odleiv Olesen, NGU
Terje Solbakk, NTNU

For våre medlemmer koster det kr. 2300 (Eks mva.) å delta.
Meld dere på nå, via sidene til Tekna:https://www.tekna.no/kurs/leiromvandling-av-berggrunnen--hvor-og-hvorfor-32296/#om-kurset

Foreløpig program, oppdateringer vil komme fortløpende.

1. Dyptforvitret grunnfjell og petroleum på Utsirahøgda
Ronald Sørlie, Lundin

2. Dypvitring på norsk sokkel
Terje Solbakk, NTNU

3. Svakhetssoner i norske tunneler - forekomst, karakter og egenskaper
Bjørn Nilsen, NTNU

4. Geofysiske metoder for kartlegging av leirinfisert berggrunn
Jan Steinar Rønning, NGU

5. Leirholdig berggrunn i Norge, hva, hvor og når?
Ola Fredin, NGU

6. Dyptforvitring av forkastningssoner
Giulio Viola, NGU

7. Forvitring og mineral-likevekter
Håkon Rueslåtten, NGU

8. Strandflate og dypforvitring, hva er sammenhengen?
Marco Brönner, NGU

Ekskursjon til dypforvitring Estensdtamarka (Styggdalen)

Uformelt treff på Bær&Bar, Solsiden

norsk bergmekanikkgruppe

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk