Sammendrag til Vinterkonferansen 2023 /Abstract to the Winter Conference 2023

 Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, hos NTNU-Gløshaugen i Trondheim.

Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn. 

Vi har 16 ulike sesjonstemaer og oppfordrer til å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, som enten foredrag eller poster. Fristen for innsending av abstrakt til Vinterkonferansen 2023, opprinnelig satt til 1. november, blir utsatt med to uker. Den nye fristen er 15. november 2022.  Abstrakt kan være inntil 450 ord, og skal ikke inneholde figurer eller grafer. Innsending skjer via skjema som finnes etter sesjonsoversikten.

Husk å krysse av for om det er ønskesom muntlig presentasjon eller poster presentasjon, samt foretrukket sesjon.

**Innsending av abstrakt er nå stengt!

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th, 2023 at NTNU-Gløshaugen in Trondheim
The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

We have 16 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of geoscience and the interface towards society. We would like to inform you that the deadline for submitting abstracts for the Winter conference 2023, originally scheduled for 1 November 2022, has been extended by two weeks. The new deadline is 15 November 2022. The abstract can be up to 450 words, and should not include figures or graphes.
For submission please use the form found after the session overview below.

Please remember to indicate if you prefer an oral or poster presentation, as well as the preferred session.

**Submission of abstract are now closed!

 

   
Alle sesjoner   Berggrunn   Sedimentologi
         
     
Petroleumsgeologi   Paleontology   Esmark session
         
   
Chryospheric   Climate change   Deep weathering
         
   
 Geohazards    Oregeology    Deep sea
         
   
 Ore deposit    Waste rock    Engineering geology
         
         
 Energy transition    Geology for society    

 

Authors should be registred like this:

Surname, H.A.1, Surname, J.H.2 & Surname, Ø.3
1: NHM, UiO, epost
2: NGF, Trondheim, epost
3: NGU, Trondheim, epost

 

Komiteen som jobber med sesjonene er: / The committee working on the sessions are:

Leder Per Terje Osmundsen (NTNU), Halvor Bunkholt (Equinor), Reginald Hermanns (NGU), Kristin Holmøy (NTNU), Johannes Jakob (NGU), Thorbjørn Kaland (HVL), Hans Arne Nakrem (NHM/UiO), Øystein Nordgulen (NGU/NGF), Sabina Palinkas (UiT), Inger-Lise Solberg (NGU), Kurt Aasly (NTNU), Sondre Krogh Johansen (OD) og Ann Mari Husås (NGF).

 

Påmelding til selve konferansen vil åpne i november. / Registration for the conference will open in November.

Deltagerpriser vil bli: / Participation fee will be:

 

    

 Medlermmer/
 Members

     Ikke  medlemmer/
Non-members
     Studenter og arbeidsledige medlemmer/
student and unemployed members
    Studenter og arbeidsledige ikke-medlemmer /
Student and unemployed non-members
    Senior medlem /
Senior members
    Senior ikke-medlem /
Senior non-member
Early-bird. Før 1. desember /
Before December 1th 
   NOK 3100   NOK 4100   NOK 1500   NOK 2000   NOK 1700   NOK 2500
                         
 Fra 1.desember /
From December 1th
   NOK 4100   NOK 5100   NOK 2000   NOK 2500   NOK 2200    NOK 3000
                         
 Dagsavgift /
One-day registration
   NOK 1030   NOK 2000   NOK 500   NOK1000   NOK 700   NOK 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferansemiddag 5. januar vil bli en treretters, med to drikkeenheter. Forløpig pris: NOK 860.
Conference dinner January 5th will be three courses with two beverages. Preliminary price: NOK 860.

Det er inngått avtale angående overnatting med tre Scandichotell i Trondheim. Konferansedeltakerne bestiller selv på ønsket hotell: Scandic Lerkendal - ARB kode: BNGF040123. For Scandic Nidelven og Scandic Bakklandet -  ARB kode: BGEO040123 
There is made an agreement with three Scandic Hotels in Trondheim for accomodation. Information wil come. The conference participants have to book themselves at the hotel of their choice: Scandic Lerkendal - ARB code: BNGF040123. For Scandic Nidelven and Scandic Bakklandet -  ARB code: BGEO040123

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk