Om Vinterkonferansen

Norsk Geologisk Forening arrangerer årlig en tverrfaglig konferanse hvor hele det norske geofagmiljøet inviteres til å bidra med innlegg (foredrag, postere og annet) og å delta. Vinterkonferansen avholdes fortrinnsvis i januar måned, men unntak kan forekomme der Hovedstyret bestemmer dette. Dette er geomiljøets viktigste møteplass!

Vinterkonferansen er en arena for alle disipliner innen geofaget, med et mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll. Her vil du møte geovitere fra ulike industrier, forskningssentere og akademia.

The conference is an arena where all the geoscience disciplines can meet, with a goal to provide an opportunity for knowledge sharing, networking, inspiration and learning. You will meet geoscientists from various industries, academia, communities and research centres.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk