Norsk Geologisk Forening - Legater og fond

Nansenfondet, herunder tidligere Sulitjelmafondet, og Kristian Birkelandsfond. Nansenfondet forvaltes av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Her finner du mer informasjon Det Norske Videnskaps-Akademi

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk