NGF Bergen are pleased to invite you to the lecture of  Senior Geologist at Equinor Arnau Obradors Latre from Navàs about his PHD from University College Dublin, Ireland:

WHAT NEW INSIGHT FROM SUBSURFACE DATA AND OUTCROP CAN TELL US ABOUT LARGE-SCALE ARCHITECTURE OF DEEP-WATER FAN SYSTEMS, THE PENNSYLVANIAN ROSS SANDSTONE FORMATION, WESTERN IRELAND.   

As usual, soup will be served and it will be possible to buy various drinks. 

Time: 23.05.2019 at 18:00.

Place: Realfagsbygget, Allégaten 41, Aud 5 (3rd floor).

 

Hope to see you there!

Opplev geologien i Bergens gater sammen med NGF, lørdag 1.juni.

Vi inviterer dere med på geologisk byvandring ledet av Øystein J. Jansen. 

Etter en interessant dag med utforsking av Bergens gater, stiller NGF med grillmat og drikke (øl/brus).

Generell info: Påmelding til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen fredag 24. mai.

Oppmøte ved inngangen til Bergenhus festning lørdag 1. juni kl. 11.00 

Pris: Medlemmer: 100 kr alt inkludert.  Ikke-medlemmer: 200 kr alt inkludert.

Alle velkommen!

NGF-Bergen ønsker velkommen til spennende foredrag torsdag 25.april kl 17.00. 

Jan Magnerud, prof. emiritus ved institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning holder foredraget:

"Kraftig jordskjelv nær Lillehammer for mindre enn 6300 år siden".  

Hardpakket morene har sklidd ut på en skråning på under 4°, mens en ved skredfare-kartlegging i Norge regner med at slik morene er stabil i skråninger opp til 25°. Den eneste forklaring vi finner er at et kraftig jordskjelv har gitt en likvifaksjon av morenen. Dette er en kjent prosess ved jordskjelv i dag og mange lignende «flatmark-skred» er kartlagt i nærheten av tidlig postglasiale forkastninger i Nord-Finland og Nord-Sverige. Skredet gikk utover ei myr og C-14 dateringer av planterester i torva gir en maksimumsalder for skredet på 6300 år. Dette betyr at skredet har gått mer enn 4000 år etter isavsmeltingen og jordskjelvet har altså ikke skjedd under den første raske landhevningsfasen, slik en ofte har antatt på Nordkalotten. Dertil viser pollenanalyse, samt funn av store stokker i torva, at det var full skog da skredet gikk. Det har altså ikke vært en morene som har vært ustabil fordi den nettopp har smeltet fram av breen.»

Torsdag 28.03 ønsker NGF-Bergen deg velkommen til spennende foredrag!

Ingeborg Økland fra Rådgivende Biologer AS kommer og holder foredraget "Korleis adressere miljøutfordringar i det marine miljø?".  

Foredraget blir holdt i Auditorium 5 i 3. etasje i Realfagsbygget. Som vanlig blir det lett servering, og det er mulighet for å kjøpe diverse drikke.
Husk å trykke delta på arrangementet på facebook slik at det kan beregnes nok mat.
Tid: Torsdag 28.03 klokken 18:00
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget (Allégaten 41)

«Næringsverksemd i havet kan føre til miljøutfordringar for det marine miljøet. Oppdrettsverksemd er ein av våre viktigaste næringar og oppdrettsanlegg finns langs heile kysten. Ein av utfordringane knytt til oppdrett har vore oppsamling av fiskeskit og fôrrestar på botnen under fiskeoppdretta. Dersom store mengder organisk materiale blir brote ned gjennom biogeokjemiske prosessar kan ein få dårlege botnforhold og lågt oksygeninnhaldi botnvatnet. Den siste tida er det gitt utslippstillatelsar til gruver med planlagt deponering av gruveavfall på fjordbotn. Miljøkonsekvensane av dette er foreløpig lite kjent. Frå gruvedeponi på land veit ein at biogeokjemiske prosessar kan spele ei viktig rolle i mobilisering av tungmetall. Studie frå gruvedeponi i to norske fjordar viser at biogeokjemiske prosessar spelar ei viktig rolle også i desse miljøa. Kunnskap om dei biogeokjemiske prosessar i desse miljøa vil gje oss betre forutsetningar for å løyse potensielle miljøutfordringar.» 

Tradisjonen tro inviterer NGF - Bergen til geologi og vin, fredag 23.november.

Denne gangen byr vi på spennende foredrag med Håvard Gautneb fra NGU om grafitt. Det blir quiz, velsmakende oster, viner og god stemning! 

Bindende påmelding på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen søndag 11. november.

NB: Det er begrenset antall plasser så her gjelder det å være kjapp!

Pris: Medlem: 150 ,- Ikke-medlem: 300 ,-

Vi inviterer til spennende foredrag med Dr. Mateu Esteban!

Dr. Mateu Esteban har jobbet i over 30 år med karbonatgeologi, sedimentologi, stratigrafi og diagenese, og han er nå i Bergen for å fortelle oss om paleokarst reservoarer!

Se invitasjon lagt ut i arrangementet for mer info.Foredraget blir i Auditorium 5 i 3. etasje i Realfagsbygget, kl 18.00 - 21.00. Som vanlig blir det lett servering, og det er mulighet for å kjøpe diverse drikke.

NGF Bergensavdelingen

NGF Bergen inviterer til foredrag 22 mars på aud.5 på tredje etasje i Realfagsbygget.

Foredraget er med Joachim Jacobs, som vil fortelle om sin geologiske ekspedisjon til Dronning Maud land.

Joachim Jacobs var med som en av fire geologer fra UiB, Norsk Polarinstitutt og Norges Geologiske Undersøkelse, som kartla, samlet og forsket i nærheten av Troll stasjonen i januar - februar 2018. 

Velkommen til foredrag.

NGF-Bergen ønsker velkommen til generalforsamling, torsdag 1. februar, 2018, kl. 18:00-20:00 i Auditorium 5 - Realfagbygget.

Agenda: - Årsberetning 2017 - Valg av nytt styre i lokalforeningen - Plan for 2018. Tradisjonen tro vil vi servere pizza, og mulighet for å kjøpe drikke.

Etter årsmøtet vil vi få besøk av den prisbelønte unge forskeren ved Institutt for geovitenskap, Dr. Christian Haug Eide, som vil fortelle om vulkanisme på Grønland. Vi får høre om resultat frå feltarbeid frå Grønland og seismikk frå Nord-atlanteren. Eide mottok nylig den prestisjefylte prisen Early Career Award fra JGS for 2017.

"Kva skjer under ein vulkan? Vulkanar er ein stor trussel mange stadar i verda. For å forstå korleis vulkanar oppfører seg, og for å tolke data frå aktive vulkanar, må ein også forstå rørsystema som fører magma gjennom jordskorpa til vulkanen. I aktive vulkanar blir slike rørsystem overvaka ved å bruke geokjemi, jordskjelvdata og endringar i jordoverflata. Slike data er vanskelig å tolke, for vi veit lite om korleis slike rørsystem eigentleg ser ut, sidan dei ligger langt under bakken. Da Nordatlanteren opna seg for omtrent 55 millionar år sidan, vart enorme mengder lava spydd ut av vulkanar rundt dette havbassenget. Vi kan derfor undersøke disse vulkanane og rørsystema under dei for å betre forstå prosessar som skjer under vulkanar i dag. På Østgrønland er det klipper der ein kan undersøke slike vulkanske rørsystemer i detalj i felt, og rundt heile Nord-atlanteren fins det seismikk av begravde vulkanar ein kan bruke for å undersøke rørsystemer i 3D. I denne presentasjonen vil Christan snakke om kva dei har funne ut om vulkanske rørsystemer. Han kjem også til å snakke om korleis vulkanar og deira rørsystemer har endra klimaet i løpet av jorda si historie og ført til masseutryddingar, og korleis vulkansk aktivitet for lenge sidan kan påvirke oljeleiting."

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk