Miljøutfordringer - Bergen 28.3.19

Torsdag 28.03 ønsker NGF-Bergen deg velkommen til spennende foredrag!

Ingeborg Økland fra Rådgivende Biologer AS kommer og holder foredraget "Korleis adressere miljøutfordringar i det marine miljø?".  

Foredraget blir holdt i Auditorium 5 i 3. etasje i Realfagsbygget. Som vanlig blir det lett servering, og det er mulighet for å kjøpe diverse drikke.
Husk å trykke delta på arrangementet på facebook slik at det kan beregnes nok mat.
Tid: Torsdag 28.03 klokken 18:00
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget (Allégaten 41)

«Næringsverksemd i havet kan føre til miljøutfordringar for det marine miljøet. Oppdrettsverksemd er ein av våre viktigaste næringar og oppdrettsanlegg finns langs heile kysten. Ein av utfordringane knytt til oppdrett har vore oppsamling av fiskeskit og fôrrestar på botnen under fiskeoppdretta. Dersom store mengder organisk materiale blir brote ned gjennom biogeokjemiske prosessar kan ein få dårlege botnforhold og lågt oksygeninnhaldi botnvatnet. Den siste tida er det gitt utslippstillatelsar til gruver med planlagt deponering av gruveavfall på fjordbotn. Miljøkonsekvensane av dette er foreløpig lite kjent. Frå gruvedeponi på land veit ein at biogeokjemiske prosessar kan spele ei viktig rolle i mobilisering av tungmetall. Studie frå gruvedeponi i to norske fjordar viser at biogeokjemiske prosessar spelar ei viktig rolle også i desse miljøa. Kunnskap om dei biogeokjemiske prosessar i desse miljøa vil gje oss betre forutsetningar for å løyse potensielle miljøutfordringar.» 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk