Jordskjelv for 6000 år siden - Bergen 25.4.2019

NGF-Bergen ønsker velkommen til spennende foredrag torsdag 25.april kl 17.00. 

Jan Magnerud, prof. emiritus ved institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning holder foredraget:

"Kraftig jordskjelv nær Lillehammer for mindre enn 6300 år siden".  

Hardpakket morene har sklidd ut på en skråning på under 4°, mens en ved skredfare-kartlegging i Norge regner med at slik morene er stabil i skråninger opp til 25°. Den eneste forklaring vi finner er at et kraftig jordskjelv har gitt en likvifaksjon av morenen. Dette er en kjent prosess ved jordskjelv i dag og mange lignende «flatmark-skred» er kartlagt i nærheten av tidlig postglasiale forkastninger i Nord-Finland og Nord-Sverige. Skredet gikk utover ei myr og C-14 dateringer av planterester i torva gir en maksimumsalder for skredet på 6300 år. Dette betyr at skredet har gått mer enn 4000 år etter isavsmeltingen og jordskjelvet har altså ikke skjedd under den første raske landhevningsfasen, slik en ofte har antatt på Nordkalotten. Dertil viser pollenanalyse, samt funn av store stokker i torva, at det var full skog da skredet gikk. Det har altså ikke vært en morene som har vært ustabil fordi den nettopp har smeltet fram av breen.»

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk