Geologi, vin og plast i Bergen

Velkommen til en kveld med Geologi og Vin, fredag 1.desember 2017, kl. 1800 , AUD 5, Realfagbygget, UIB.

Tema for kvelden er "Plast i Havet".

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk