Geologien nord for Harstad. Harstad 24.10.19

NGF-Harstad ønsker velkommen til medlemsmøte 24.oktober.

Det blir foredrag ved Kristine Nymoen. Hun er fra Ervika utenfor Harstad og avla i vår en mastergrad ved NTNU i Trondheim på studier av geologien på Grytøya, Bjarkøya, Sandsøya og Krøttøya. Foredraget vil være en popularisert og forståelig gjennomgang av hennes resultater i denne oppgaven. Hun vil diskutere utvikling, sammensetning og aldersforhold på grunnfjellbergartene på disse øyene. Dette området er tidligere lite studert. Benytt anledningen til å oppgradere kunnskapen din om lokalområdets geologi.

Velkommen!

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk