Julemøte 2017 - NGF Harstad

Professor Atle Mørk fra NTNU holdt foredrag på NGF-Harstads sitt julemøte. Mjølnirkrateret slo ned i Barentshavet for 142 millioner år siden. Krateret er ca 40 km i diameter og kan sees både på seismikk og som nedslagsbergarter i kjerner som har blitt boret av Institutt for Kontinentalundersøkelser (IKU) Meteoritten hadde en fart på 25 000 m/s og som følge av nedslaget ble det dannet en enorm flodbølge som skylte innover norskekysten. I tillegg ble sedimenter presset opp over vannet og man fikk dannet en kraterstruktur. 

NGF takker for det gode oppmøtet og for et spennende foredrag. 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk