Geologer på sydentur! Harstad 6.11.18

Synnøve Elvevold, fra Norsk Polaristitutt, kommer for å fortelle om kartlegging av Antarktiske fjell.

Fire geologer fra henholdsvis Norsk Polarinstitutt, Norges Geologiske Undersøkelse og Universitetet i Bergen deltok i januar/februar 2018 på en geologisk ekspedisjon til Antarktis.

Dronning Maud Land, som er ett av Norges tre biland i sør, er et landområde som utgjør nærmere en sjettedel av det antarktiske kontinentet, og er hele syv ganger større enn Norge. Et av formålene med ekspedisjonen er å ny-kartlegge fjellområdene omkring den norske stasjonen Troll. Geologisk kartlegging, i likhet med topografisk og annen tematisk kartlegging, er en nasjonal oppgave og i Antarktis-sammenheng kan det betraktes som en måte å vise fortsatt interesse i kravområdet.  Fjellkjeden i Dronning Maud Land strekker seg langs kysten, ca. 200 km fra iskanten. Dette er Norges mest spektakulære og minst utforskede fjell. Fjellmassivene som stikker opp av isen gir oss informasjon om den geologiske oppbygningen av det antarktiske kontinentet. De nakne, steile fjellsidene mangler vegetasjon, og er slipt av isen de omgis av. Dette gir oss geologer en unik mulighet til lese fjellets geologiske historie gjennom å kartlegge strukturer og ulike bergartstyper. Den nåværende kunnskapen om geologien i Dronning Maud Land er begrenset og det er derfor behov for å øke kompetansen og kapasiteten på dette feltet. 

Foredraget vil inneholde en del geologi, litt om det å være langt borte fra sivilisasjonen, litt om utfordringer og litt om å være feltgeolog i så mektige landskap.

Velkommen torsdag 6.desember kl 20, i Gammelbaren på Grand.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk