NGF Stavanger - Årsmøte 13.2.19

Velkommen til årsmøte og foredrag onsdag 13.februar kl 18.00 ved UiS.

Maryon Paulsen Strugstad vil gi en introduksjon av byggeråstoff i Rogaland, sirkulær økonomi og håndtering av ulike masser i bygg- og anleggsbransjen. Visste du at Rogaland er på landstoppen når det gjelder produksjon og salg av byggeråstoffer (naturstein, pukk, sand og grus)? I 2017 var total omsetning på alle råstoffer i Rogaland på 2395 millioner kroner. Dette er en viktig næring for regionen, og Rogaland var det første fylket i Norge til å etablere en regionalplan/fylkesdelplan for byggeråstoff. De fleste har sikkert også fått med seg at byggeaktiviteten på Jæren har vokst kraftig de siste årene. Men regionen står i fare for å sitte igjen med et "fjell" av overskuddsmasser ("gravemasser") på 66.000.000 kubikk meter i 2040 dersom det ikke skjer noen endringer i måten overskuddsmasser håndteres på? Dette volumet tilsvarer ca. 25 Kheopspyramider for å sette det i perspektiv! For å sikre en bærekraftig håndtering av overskuddsmasser fra bygg og anleggsbransjen har fylkeskommunen utarbeidet en regionalplan for massehåndtering. Viktige prinsipper i denne planen er sirkulær økonomi, EUs mål om gjenvinning og ressurspyramiden som baserer seg på prioriteringen i norsk og europeisk avfallspolitikk. 

Maryon Paulsen Strugstad er fylkesgeolog i Rogaland fylkeskommune. Hun startet i stillingen i Juni 2018, og er ansvarlig for oppfølging av de regionale planene for byggeråstoff og massehåndtering.

Det serveres pizza og brus. 

Dagsorden: Først årsmøte – deretter kveldens foredrag :

1) Årsmelding 2018

2) Regnskap 2018

3) Valg av nye styremedlemmer. Forslag fra utgående styre.

4) Planlagte arrangementer

5) Behandling av innkomne forslag

6) Eventuelt

Sted; Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands Hus, Kristine Bonnevies vei 22 etg. (2nd floor) i rom E-374.

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk