NGF Tromsø inviterer til åpent møte torsdag 8. november 2018 kl. 16:15.

Alle er velkommen til Auditoriet i Naturfagsbygget, UiT.

Fredrik Wesenlund (institutt for geovitenskap, UiT) vil gi foredraget:

Ekspedisjon til Edgeøya, Svalbard, sommeren 2018.

 

Det blir sosial sammenkomst med servering av snacks etter foredraget.

Velkommen!

 

 

NGF-Tromsø inviterer til foredrag onsdag 7. desember kl 1615 i Auditoriet på Naturfagsbygget.

Foredraget blir gitt av Rune Selbekk (Naturhistorisk Museum; UiO), og tittel er: "Bárðarbunga og andre småville vulkaner på Island".

Møtet er åpent for alle interesserte, og det blir servert pizza og brus etterpå.

Vel møtt!

NGF-Tromsø inviterer til foredrag onsdag 9. november kl 1715 i Auditoriet på Naturfagsbygget.

Foredraget blir gitt av Geir Moholdt (Norsk Polarinstitutt),

og tittel er: "Århundrets breframstøt på Svalbard - hva skjer?"

Møtet er åpent for alle interesserte, og det blir servert pizza og brus etterpå.

Vel møtt!

NGF lokalavdeling Tromsø Vår 2014

Årsmøte for Tromsø avholdes tirsdag 18. februar kl 18:00 med foredrag av Lars Harald Blikra, Åknes Nasjonal senter for fjellskredovervåking.

Det planlegges ytterlige 5 møter, i mars, april, august, oktobger og november. Informasjon kommer etterhvert på e-post, Facebook, oppslag Innstitutt for Geologi, på UiT.no samt på denne siden.

 

NGF Tromsø inviterer til foredrag onsdag 18. mars kl. 15 i auditoriet Naturfagsbygg.

Tamer Abu-Alam fra Norsk Polarinstitutt vil gi foredraget: "Tectono-metamorphic evolution of the Arabian-Nubian Shield during the Gondwana Collision".

Severing av pizza etter foredrag.

Velkommen.

Foredrag i TromsøNorsk Geologisk Forening, avdeling Tromsø, har den glede av å invitere til møte med påfølgende foredrag onsdag 13. mars klokken 17:00.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk