Tromsø vår 2014

NGF lokalavdeling Tromsø Vår 2014

Årsmøte for Tromsø avholdes tirsdag 18. februar kl 18:00 med foredrag av Lars Harald Blikra, Åknes Nasjonal senter for fjellskredovervåking.

Det planlegges ytterlige 5 møter, i mars, april, august, oktobger og november. Informasjon kommer etterhvert på e-post, Facebook, oppslag Innstitutt for Geologi, på UiT.no samt på denne siden.

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk