Årsmøte 2017 NGF Trondheim

NGF-Trondheim innkaller til årsmøte torsdag 23. mars kl. 19.00.

Møtet blir på NGU (auditoriet) . 

Etter årsmøtet blir det foredrag ved Tom Heldal; "Et skrått geologisk blikk på "skifter": det første, det største, det brune, det grønne og det neste.

Pizza og drikke etter foredraget."                     

Dagsorden for årsmøtet Årsberetning 2016 og revidert årsregnskap 2016

Årsberetning for 2016 - Norsk Geologisk Forening, Trondheim

Styret Leder: Terje Solbakk(NTNU) Kasserer: Simone Störer (Statoil) Sekretær: Anne Kathrine Svendby (NGU) Styremedlem: Tine Larsen Angvik (NGU) Styremedlem: Mathias Venberget (NTNU, student)

Revisorer: Hans de Beer (NGU) Arne Solli (NGU) Vararevisorer: Kristian Brandsegg (Exploro) Sverre Ola Johnsen (NTNU)

Valgkomite Medlem: Per Terje Osmundsen (NGU) Medlem: Astrid Lyså (NGU)

Økonomi NGF- Trondheim sin økonomiske situasjon pr. januar 2017 er god og tilfredsstillende for å kunne holde aktiviteten på samme nivå som i foregående år. Viser til vedlagte regnskap v/kasserer Simone Störer. Medlemmer NGFs Trondheimsavdeling hadde 300 medlemmer per 01.02.2017, en reduksjon på 31 fra foregående år.

Aktiviteter: I 2016 ble det arrangert 7 medlemsmøter med foredrag og bevertning (inkl. årsmøte, ekskursjon, julemøte og møte i februar 2017), i tillegg til at lokallaget hadde hovedansvaret for arrangementet av GeologiensDag den 11.september. Oppslutningen på møtene har variert fra 7 til 38 deltakere, med et snitt på 22 deltakere pr. arrangement, en nedgang mot et snitt på 32 i 2016, (snittet i 2015 var 25 deltakere pr møte). Møtene har blitt arrangert på NTNU, NGU (Årsmøtet), og 2 ganger i byen (Egon Søndre og Olavspuben). Julemøtet med påfølgende middag ble holdt på Kvilhaugen Gård. Lokaliteter for medlemsmøter i byen har vært etterspurt, blant annet for å øke det sosiale aspektet ved medlemsmøtene, lette transport og trekke flere tilhørere. Det bemerkes derfor at den laveste oppslutningen var på møtene i byen ( juni og november). Ekskursjonen ble i år flyttet til august, blant annet for å få med flere deltakere. Det lyktes ikke, men 6 stykker møtte. GeologiensDag i september ble derimot meget godt besøkt. NGF- Trondheim var hovedarrangører. Statoil, Kartverket, Institutt for Geologi (NTNU), NTNU- Studentene, Trøndelag Amatørgeologiske Forening og NGU, stilte alle med spennende og interessante stands, og fikk dette til å bli et informasjonsrikt og vellykket arrangement med besøk av mer enn 400 stk. Arrangementet holdes hvert år på NTNU-Vitenskapsmuseet.

Vi tar gjerne imot tips om noen kjenner til lokaler som kunne egne seg for møtene våre (kombinasjonen lukket/støyskjermet sal til foredrag og pub/bar med nok plass til sosialisering etter foredraget). Styret takker for øvrig alle som har stilt opp for NGF- Trondheim med foredrag og slik bidratt til at lokalforeningen har hatt et aktivt år med mange deltakere og livlige debatter. Arrangementer blir annonsert via NGF`s hjemmeside i tillegg til utsendelse av e-post til medlemmene. NGF har også en Facebook-side der informasjon om møtene blir lagt ut. Styret ønsker forslag til foredragsholdere i 2017. Ta gjerne også kontakt med det nye styrets medlemmer angående ideer og forslag til nye aktiviteter.

Liste over arrangement: 8. mars, årsmøte (NGU): Ivar Berthling (NTNU): Periglacial buzzsaw, cryo-conditioning and the Norwegian landscape (22stk)

15.juni (Egon Søndre): Lars Eivind Augland (CEED, UIO): Dyptidens gåter: dannelse av de første kontinenter, fjellkjeders utvikling og jordens katastrofer (12 stk)

28.august (ekskursjon, Trondheimsfeltet): Tor Grenne og Arne Solli, (begge NGU): Beds and pillows of the ‘Horg syncline’ revisited, Ekskursjon i Trondheimsfeltet (9 stk)

11.september (Vitenskapsmuseet): GeologiensDag, (400 stk)

26.oktober (NTNU) Hans Arne Nakrem (UIO): Gjennom Sahara på jakt etter fossiler, mineraler og meteoritter (30 stk)

23. november Anna Hughes (UIB): A new picture of the last ice age; Results from DATED (DATabase of Eurasian Deglaciation), (7 stk) 7.desember (Julebord, Kvilhaugen Gård) Astrid Lyså og Eiliv Larsen (begge NGU): Jan Mayen - øya med is, ild og en litt annen historie, (38 stk)

15. februar (2017) Ron Boyd (NGU): Mineralressurser i Arktis, (35 stk)

Andre aktiviteter (styret) Styremøte i lokallaget (april 2016) Styremøte i NGF med lokalavdelinger (Trondheim, mai 2016, Terje Solbakk representerte NGF- Trondheim)

 

For styret Anne Kathrine Svendby Sekretær, NGF Trondheim NGU, 23. februar 2017

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk