Generalforsamling 2009

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK GEOLOGISK FORENING 2009

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson SAS Hotel Norge, Bergen, onsdag 14. januar 2009 kl 17:00.

AGENDA:

1.      Valg av møteleder

2.      Dagsorden til godkjenning

3.      Hovedstyrets årsberetninger for 2006 og 2007 til godkjenning

4.      Regnskap for 2006 og 2007 til godkjenning

5.      Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

         Ordinær medlem: kr 550

         Familiemedlem (uten GEO): kr 250

         Student: kr 200

6.      Valg

Med vennlig hilsen

Arvid Nøttvedt                                   Gunn Haukdal

president                                          generalsekretær
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk