Store Norske-prisen 2009 er tildelt Torbjørn Ersfjord Bjørk for masteroppgaven "Quantification and modelling of deformation processes: Motivated by observations from the contact to the Hornelen Basin, Bremangerlandet".

Toffenprisen ble på Vinterkonferansen i Stavanger i januar tildelt førstekonservator Inge Bryhni ved Naturhistorisk museum.

Reuschmedaljen for 2002 ble tildelt Øyvind Hammer, Geologisk Museum, UiO.

Reuschmedaljen 2003 ble tildelt Filippos Tsikalas.

Reuschmedaljen for 2001 ble tildelt Stein Bondevik, Institutt for Geologi, UiT.
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk