NGFs ærespris 2013

NGFs ærespris ble for første gang utdelt under Vinterkonferansen 2013, og gikk til Ivar Ramberg.

Styrets begrunnelse for tildelingen

Fra statuttene: ”Norsk Geologisk Forenings (NGFs) Ærespris er en utmerkelse til en som har gjort en særskilt innsats for foreningen. Den utdeles altså til en person som har gjort en samlet ekstraordinær innsats for foreningen over tid, langt utover det man forventer gjennom vanlige komite- og/eller styreverv.  Det er NGFs styre som tildeler denne når styret finner en verdig kandidat og en besluttet utdeling skal da foregå på første Vinterkonferanse etter beslutning om tildeling. Det står også i statuttene at Æresprisen består av et kunstverk, samt et diplom.”

Prisen går til Ivar Ramberg som har lang og bred erfaring både fra akademia og fra industri. Etter endt hovedfag og doktorgrad ved Universitetet i Oslo hadde vedkommende ulike vitenskapelige stillinger ved samme universitet og ble i 1976 full professor der. I perioden var han også ute som visiting scientist og professor både ved Rice, Stanford og Wyoming. Da han etter hvert valgte å gå inn i petroleumsindustrien var det i et solid norsk selskap: Norsk Hydro der han i bortimot 10 år hadde ulike lederstillinger både her hjemme og senere også i Calgary da han fra 1996 til 2000 var president & CEO, Norsk Hydro Canada, Oil & Gas Division.  Det bør også sies at Ivar Ramberg har hatt utallige styreverv og andre oppgaver.

I tillegg til å drive en egen liten virksomhet ble det også tid til andre geofag interesser. For NGF ble dette en unik mulighet. Ivar Ramberg tok nemlig på seg å være redaktør for dugnadsprosjektet «Landet blir til» og etter hvert «Making of a Land», en oppgave han har gjort på en aldeles utmerket måte. Med i bagasjen hadde han bred geofaglig kompetanse, ledererfaring og stor gjennomføringskraft. Han var dermed den beste NGF kunne ønske seg til å utføre et så omfattende prosjekt.

 «Landet blir til» er første gang Norges fastlandsgeologi, Svalbards geologi og geologien på sokkelen ble samlet i ett verk. Den har satt faget vårt på kartet og vist på en folkelig måte at geologi er grunnlaget for mye av Norges velstand, fra bergverk og gruver, steinindustri, olje og gass, til jordsmonn. Og for de som ikke vet det: Landet blir til er solgt i 13.790 eksemplarer og «Making of a Land» i 3.944. I tillegg kan jeg nevne at «Landet blir til» fikk gullprisen i konkurranse «Årets vakreste bøker 2007».

«Landet blir til» er et praktverk og som flere av dere kjenner til kommer det ny utgave nå i høst.

Det er mange som har bidratt både i redaksjon og ikke minst alle forfatterne, men alle vet at uten en som har ledet dette gjennom, trukket i tråder, og i tillegg bidratt tungt i sponsorarbeidet så hadde dette ikke vært mulig. Ramberg har lagt ned utallige timer. Alle vi i det norske geofag miljøet ønsker derfor å takke Ivar Ramberg for sitt engasjement, tid og dedikasjon til bokprosjektet.

Norsk Geologisk Forenings styre anser Ivar Ramberg som en meget verdig vinner av foreningens første ærespris.

Mer i denne kategorien « NGF's Ærespris 2015
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk