NGF's Ærespris 2015

 

NGF's ærespris 2015 ble tildelt Hans Arne Nakrem på Vinterkonferansen. 

Komiteens begrunnelse er:

Norsk Geologisk Forenings (NGFs) Ærespris er en utmerkelse til en som har gjort en særskilt innsats for foreningen. Den utdeles altså til en person som har gjort en samlet ekstraordinær innsats for foreningen over tid, langt utover det man forventer gjennom vanlige komite- og/eller styreverv.  Det er NGFs styre som tildeler denne når styret finner en verdig kandidat, og en besluttet utdeling skal da foregå på første Vinterkonferanse etter beslutning om tildeling. Det står også i statuttene at Æresprisen består av et kunstverk, samt et diplom.

I år har styret i NGF funnet en svært verdig kandidat til prisen.

                        «Prisen går til et medlem som har lang og bred erfaring fra akademia og som har en spesiell interesse og talent for formidling. Vedkommende er svært strukturert og arbeidsom – eller skal vi si villig til å «ta i et tak»

                 

                         Hans innsats for foreningen går langt utover det vanlige medlemmer yter. Både gjennom sin langvarige innsats i lokalavdelingens styre og for sentralstyret i NGF.

                        I lokalavdelingen har han vært kasserer i 1990-92 og siden 1998 til i dag vært sekretær, tatt ansvar for alt praktisk med møte innkallinger, laget plakater og tatt seg av det praktiske rundt møtene. Han har holdt medlemsdatabasen oppdatert, arrangert utallige ekskursjoner i Oslofeltet i NGF regi og i regi av Geologiens Dag.

                       Han var leder av programkomiten for Vinterkonferansen i 2003 og har vært medlem av programkomiteen for 6 Vinterkonferanser og for Nordisk Vintermøte i 2010. Han har hatt ansvaret for abstractsheftet for alle 8 konferansene.

Han er varamedlem av styret i NGF, deltatt på alle møtene og trådte til på stående fot som visepresident da visepresidenten hadde et års permisjon.

                        Han er alltid aktiv med å markedsføre NGF for studentene, og er en av våre fremste ambassadører.

                      Han har i en årrekke vært den personen som NGF-styret har engasjert til utallige praktiske oppgaver i så stor grad at styret til tider har vært flau over å be ham ta på seg flere oppgaver. For denne personen kan rett og slett ikke si nei til å ta på seg oppgaver for foreningen.

                     Sjelden har vel en pris vært lettere å tildele, personen vi gjerne vil hedre er selvsagt ingen andre enn Professor Hans Arne Nakrem ved De Naturhistoriske museer på Universitetet i Oslo.

Mer i denne kategorien NGFs ærespris 2013 »
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk