NORSKE SHELLS GEOPRIS

STATUTTER NORSKE SHELLS GEOPRIS

Opprettet av Norske Shell i samarbeid med Norsk Geologisk Forening, desember 2000

§1
Norske Shells Geopris er en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse

§2
Prisen er på kr. 30.000,-

§3
Prisen utdeles i forbindelse med Norsk Geologisk Forenings nasjonale årsmøte (”Vinterkonferansen”), første gang i år 2001.

§4
Prisen kan kun gis til hovedfagsstudenter, eller nylig uteksaminerte geologer som har sin hovedfagsutdannelse ved norske universitet. Uteksaminerte geologer som vurderes for prisen må ha avlagt eksamen i løpet av de to siste kalenderår forut for Vinterkonferansen

§5
Prisen utdeles til beste presentasjon på Vinterkonferansen. Her vektlegges faglig innhold og klarhet i fremstilling. Arbeider som viser faglig selvstendighet og kreativitet vil favoriseres. Prisen deles bare ut dersom det finnes verdige kandidater.

§6
Norske Shells Geopris utdeles av foreningens styre etter forslag fra en komité på tre personer valgt av NGF's styre. Komiteen nedsettes i god tid før angjeldende Vinterkonferanse. Norske Shell har anledning til å stille en observatør til komiteen. Motivert forslag fra komiteen må være Foreningens styre i hende samme dag og i rimelig tid før Vinterkonferansens festmiddag.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk