Norske Shells geopris 2017 tildeles Nina Bakke

Norske Shell Geopris 2017 ble i kveld tildelt til Nina Bakke for hennes foredrag på Vinterkonferansen 2017.

Norske Shells Geopris er en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse.

Her vektlegges faglig innhold og klarhet i fremstilling. Arbeider som viser faglig selvstendighet og kreativitet vil favoriseres. Prisen deles bare ut dersom det finnes verdige kandidater.

Komiteens begrunnelse:

Komiteen fant nivået på studentpresentasjonene til å være meget høyt.

Det var dog 2 som skilte seg spesielt ut med bemerkelsesverdig høyt nivå på formidlig og faglig kvalitet.

Etter en særdeles lang diskusjon var det den lille "edgen" som gjorde forskjellen.

Vinneren av årets Shellpris fikk komitemedlemmene til å ville dykke inn i deres fagfelt.
Hennes arbeid ble fremlagt på en klar og engasjerende måte med et glimt i øyet.

Juryen gleder seg vilt til hun er ferdig med forskningen for da håper de at forssilgjenkjennings appen ser dagens lys. 

Passende nok går årets Shellpris til et foredrag og skjell.

Årets vinner er Nina Bakke for foredraget: The evolution of Triassic bivalve Daonella into Halobia, an important indicator of time and paleoenvironment in the Botneheia Fm, a regional hydrocarbon source rock on Svalbard.

Prisen ble utdelt av Rodmar Ravnås fra Norske Shell.

Komiteen for Norsk Shell Geopris 2017 har bestått av Anette Broch Mathisen Tvedt (Petrolia), Espen Torgersen (Norges geologiske undersøkelse) og Steinar Kleppe (Nordic Rutile).

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk