Reuschmedaljen for 2002

Reuschmedaljen for 2002 ble tildelt Øyvind Hammer, Geologisk Museum, UiO.

Reusch-komiteens begrunnede innstilling

Øyvind Hammers faglige løpebane så langt:

Cand mag i matematikk og geologi UiO
Cand scient i matematisk modellering, UiO 1996
Dr. Scient i paleontologi, Paleontologisk Museum, UiO 2000:
Oppgave: Lateral inhibition models in developmental paleobiology.
Stillinger:

1994-1997: Vit.ass. NoTAM (digital audio processing, UiO)
1997-2000: Dr.scient stipendiat (NFR), Paleontologisk museum, UiO
2000-2002: Postdoc (NFR), Paleontologisk museum UiO.
2000- Oberassistent (Assistant Professor), Paläontologisches Institut und Museum,
Universität, Zürich.
2003 Forsker ved Senter for fremragende forskning, “Physics of Geological Processes, UiO.


Øyvind Hammer føler seg vel hjemme i flere forskjellige fagmiljøer. Etter kollegers utsagn liker han seg likevel best i sitt arbeid med fossiler, men uten at han vil kalle seg paleontolog i egentlig forstand. I sin forskning har han i stor grad konsentrert seg om:
- Teoretisk modellering av vekst-mønstre hos fossile ledd-dyr, bløtdyr, koraller og graptolitter.
- Modellering av genetikk hos nålevende bløttdyr.
- Faunistisk diversitet i Ordovicium i Baltoscandia.
- Etablering av stordatabase for fossiler fra Norge, Sverige og Estland.

I tillegg til å være forsker er Hammer også karakterisert som en ”oppfinner.” Bl a har han for Paleontologisk museum bygget utstyr for elektronisk fotografering av nesten ”usynlige detaljer” på overflaten av fossiler ( for øvrig publisert i Paleontologica Electronica 4(3) 2002).
Sommeren 2002 bygget han også utstyret som han benyttet sammen med Jørn Hurum og Hans Erik Amundsen for å fotografere og digitalisere dinosaur-fotspor i Festingsprofilet på Svalbard. Dette arbeidet er senere bl a vist i ”Schroedingers Katt og Newton i NRK.

Øyvind Hammer har gjort seg bemerket med sin forskning innenfor flere naturvitenskapelige disipliner som geologi, paleontologi, biologi og fysikk. I alle disse fagfeltene har han vært en foregangsmann i bruken av moderne datateknologi. Hans teoretiske modeller for vekst hos utdødde dyrearter har skapt oppmerksomhet langt utenfor landets grenser, særlig gjennom hans publikasjoner i Palaeontologie Electronica.

Øyvind Hammer har allerede fått utgitt 16 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter for paleontologi, geologi og biologi - ytterligere 8 er i trykken. Videre er han for tiden opptatt med å skrive en lærebok med tittelen ”Palaeontological Data Analysis”. Dette gjør han på direkte oppfordring fra forlaget Blackwells, noe som illustrerer hans internasjonale anerkjennelse.

Øyvind Hammers arbeider holder alle svært høy kvalitet, men komiteen har likevel våget å knytte tildelingen av Reusch-medaljen særlig opp mot hans følgende to publikasjoner fra norsk fossilmateriale:

Hammer, Ø 1999: Computer-aided study of growth patterns in tabulate corals, exemplified by Catenipora heintzi from Ringerike, Oslo Region. Norsk Geologisk Tidsskrift 79: 219-226  og Hammer, Ø 1998: Regulation astogeny in halysitid tabulates. Acta Paleontologica Polonica 43: 635-651.

Begge arbeidene omhandler vekstmønstrene i fossile organismer. Slike mønstre, det være seg tilveksten av ribber, turbekler eller septa, er selve grunnlaget for å skille forskjellige arter fra hverandre, men er ofte svært vanskelige karakterisere og kvatifisere. Øyvind Hammer har utviklet programvare for dette formålet. Hans anvendelse av dette på forgreningene i graptolitter, knoppskyting i koralkolonier og ribbe-mønstre i ammonitter har gitt paleontologene nye redskap for artsbestemmelse.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk