Reuschmedaljen for 2001

Reuschmedaljen for 2001 ble tildelt Stein Bondevik, Institutt for Geologi, UiT.

Begrunnelse for tildeling

Mottakeren av Reusch-medaljen 2000/2001 disputerte for dr. scient. graden i 1996 ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen har tittelen: ”The Storegga tsunami deposits in western Norway and postglacial sea-level changes on Svalbard”. Avhandlingen dokumenterte for første gang:
1. At det meste av norskekysten har vært rammet av en helt spesiell og svært stor flodbølge- en såkalt tsunami. Dette fenomenet trodde en tidligere vesentlig var knyttet til subduksjonssoner i Stillehavet.
2. Flodbølgeavsetningen på norskekysten hadde tidligere vært studert uten at geologene hadde funnet den riktige forklaringen. De eksisterende teorier var at avsetningene var et resultat av lokale utrasninger og/eller eustatisk havnivå stigning. Gjennom et omfattende feltarbeid og detaljerte undersøkelser av sedimentene konkluderte han/Bondevik med at avsetningene måtte være en resultat av en flodbølge som hadde gått minst 10-12 meter over datidens havnivå og flere steder mange hundre meter innover land.
3. Han/Bondevik daterte avsetningen til å være 7200 radiokarbon-år gammel, det vil si at hendelsen fant sted i eldre steinalder. Flodbølgen må ha hatt konsekvenser for bosetningen på norskekysten og dette har stimulert arkeologene til å sette funnene sine i en ny og spennende sammenheng. Videre viser de geologiske data at det var et enormt undersjøisk ras langs kontinentalskråningen utenfor Mørekysten – det såkalte Storegga-raset – som utløste flodbølgen.
4. Arbeidet bidrar også til å belyse rasmekanismen for Storegga-raset. Blant annet kan man konkludere med at store deler av raset må ha glidd ut på en gang og med stor hastighet.

For dr. arbeidet fikk han/Stein Bondevik Hans og Helga Reusch prisen for 1997. Arbeidet med Storegga tsunamien er publisert i tre ulike tidsskrift med høy kvalitet. Allmennheten har vist stor interesse for den enorme flodbølgen. Han/Bondevik har blant annet vært med i TV-programmet ”Schrødingers katt”, og arbeidet har vært presentert i et stort oppslag i det populærvitenskapelige bladet ”Illustrert Vitenskap”.

Han/Bondevik har fortsatt med sine studier over Storegga tsunamien etter at han kom til UiTø. Innenfor dette feltet er han fremstående i Norden, og har deltatt som ekspert i studiet av slike avsetninger på Færøyene og på Shetland med danske og britiske forskere. Han var invitert til et forskningsopphold ved University of Washington våren 1998 som inkluderte feltarbeid langs vestkysten av USA og i Alaska med amerikanske forskere.

Som sentrale arbeider i hans forskning kan nevnes:

Bondevik, S., Svendsen, J. I., Johnsen, G., Mangerud, J. & Kaland, P. E. 1997: The Storegga tsunami along the Norwegian coast, its age and runup. Boreas 26, 29-53.

Bondevik, S., Svendsen, J. I. & Mangerud, J. 1998: Distinction between the Storegga tsunami and the Holocene marine transgression in coastal basin deposits of western Norway. Journal of Quaternary Science 13, 529-537.


Men som grunnlag for tildelingen av Reusch-medaljen har komiteen spesielt festet seg ved følgende arbeid I tidsskriftet Sedimentology:

Bondevik, S., Svendsen, J. I. & Mangerud, J. 1997: Tsunami sedimentary facies deposited by the Storegga tsunami in shallow marine basins and coastal lakes, western Norway. Sedimentology 44, 1115-1131.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk