Reuschmedaljen 2016 tildeles Dr. Gijs Henstra

Reuschmedaljen 2016 er tildelt Dr. Gijs Henstra  

Dr. Gijs Henstra mottok i dag Norsk Geologisk Forenings Reuschmedalje. Han mottar prisen for sitt fremragende vitenskapelige arbeid om tektonostratigrafisk utvikling av den nordlige Norge-Grønland riften - fra postorogen ekshumering til dypmarine turbiditter.  

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.  

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk forening besluttet å gi Reuschmedaljen for 2016 til Dr. Gijs Henstra (f. 1984). Han er utdannet ved Universitet i Bergen (UiB), og arbeider der som postdoktor.    

Henstras arbeide utmerker seg ved en unik tverrfaglig kombinasjon av strukturgeologi og sedimentologi som inkluderer både tolkning av seismikk og brønndata utenfor Lofoten-Vesterålen marginen, og feltbaserte sedimentologiske og strukturgeologiske undersøkelser i et analogt område i Wollaston Forland i Østgrønland. Forskningen har bidratt til forståelse av riftbassenger, rift-drift marginer og regional geologi i Norge og Nord-Atlanteren, og arbeidet vurderes som svært relevant for norsk geologi. Han har blant annet kommet med fremskritt i forståelse av hvordan forkastninger og bassenger i multifase riftsystemer utvikler seg. Beskrivelsene og tolkningene fra Wollaston Forland har relevans offshore for hydrokarbonprospektering i syn-rift forkastningsbasseng på kontinentalsokkelen.   

Henstra har demonstrert faglig selvstendigehet ut over det som foreventes, levert høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i ulike formater. 

Komiteen har bestått av Janka Rom (leder), Mathias Forwick og Mai-Britt Mørk.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk